Special: Hiking at the Foot of the Hirzer in South Tyrol / Wandelen aan de Voet van de Hirzer in Zuid-Tirol.

The Hirzer Area at Saltaus is Simply Fantastic for Hiking.
-
Het Hirzer Gebied bij Saltaus is Simpelweg Fantastisch om te Wandelen

Klammeben at 1.980m

Some details about the Hirzer.
The Hirzer/Punta Cervina is with its altitude of 2781m the highest mountain of the Sarntal Alps in South Tyrol (Italy).

The Hirzer is located approximately in the middle of the western ridge of the Sarntaler Alps, which separates Passeier in the west and Sarntal in the east from each other. From its main summit four ridges lead in different directions.
Administratively seen, the Hirzer belongs to the South Tyrolean communities Schenna and Sarntal.

A day at the Hirzer area.
In the Passeier Valley, not far from Meran/Merano lies the village of Saltaus from here the Hirzer Gondola brings you in two stages to Klammeben at 1,980m.
For me hiking at the Hirzer/Punta Cervina area is a real highlight.

A Hike with a view.

Last year I visited in the fall (Oktober) and made a wonderful hike while enjoying the fall colors, the larch growing here abundantly give the are something magical and now in early spring (May) and there was still lots of snow on the mountaintops .

Parking was, until now, a big problem at  the Hirzer Gondola because the parking lot was very small, but now the have built a new garage so now there is much more space.
Also there is a good bus connection that just stops in front of the lift.
Waiting times can be as it is a very popular hiking area.

You can also drive to the Prenn middle station by car and take the gondola from there but there may be longer waiting times and there is not much parking space.

Staffel Alm

This time I chose to the hike to the Staffel Alm, here you find a restaurant with large sun terrace, which will take you about 30 minutes.
From there follow the signs Almenweg / Hirzerhütte / Tallneralm, the first part of the ascent is reasonably demanding. Normally it takes about 50-60 minutes to get to the Hirzerhütte but due to the still remaining snow on the trail it took me 1.30u.
To get back from Tallneralm / Hirzerhütte to the mountain station it is another 20-30 minutes.

The not so easy trail

It is a fantastic nature hike and I can highly recommend it in spring and autumn. 
Bear in mind that in the early spring snow dictates whether you can do this hike or not.  
I’ve never been here in the summer, but it will certainly be much cooler than the valley but also many more hikers.

The old huts next to the Hirzerhütte

A Mysterious Story - Will the Hirzer Gondola Run or Not Today?
The Hirzer lift has it’s issues, already for a long time the gondola sometimes doesn’t go. 
Since 2010, the Hirzer Gondola suddenly stops working. The failures take a few minutes, sometimes a little longer. Although top technicians have been feverishly looking for a cause for the problem, so far nothing has been found.

For the recurring total blackout in the engine room, the people in the area around the gondola have a supernatural explanation. Listening around, it has something to do with the past. 
It is the builder's revenge for the lack of respect.

The man behind the technical masterpiece is the engineer Josef Hillebrand (1935-2010). With much effort and personal capital, he had built the gondola in the years 1970 to 1973, which soon provided for economic recovery throughout the area. But people - it is said - did not thank him and often bothered him.

When the pioneer died on July 19, 2010, at the age of 74, the gondola remained operational even on the day of the funeral - many expected a break as a sign of respect, and had been the wish of the builder too. Only a short time after Hillebrand's death, his wife also died, "and since then, these disturbances occur again and again", observes director Pixner of the gondola.

I wish you a lot of hiking fun in this super beautiful area.

Happy hiking
Hedy Talens

Below you’ll find the Dutch translation – Hier onder vind je de Nederlandse vertaling

Het Hirzer Gebied bij Saltaus is Simpelweg Fantastisch om te Wandelen

Enkele details over de Hirzer.
De Hirzer / Punta Cervina is met zijn hoogte van 2781m de hoogste berg van de Sarntaler Alpen in Zuid-Tirol (Italië).

De Hirzer ligt ongeveer in het midden van de westelijke bergkam van de Sarntaler Alpen, die het Passeierdal in het westen en Sarntal in het oosten van elkaar scheidt. Vanaf de hoofdtop lopen vier richels in verschillende richtingen.
Administratief gezien, behoort de Hirzer tot de Zuid-Tiroolse gemeenschappen Schenna en Sarntal.

Een dag in het Hirzer-gebied.
In de Passeierdal, niet ver van Meran / Merano, ligt het dorp Saltaus. Vanaf hier brengt de Hirzer-gondel je in twee etappes naar Klammeben op 1.980m.
Voor mij is wandelen in het gebied Hirzer / Punta Cervina een echt hoogtepunt.

Vorig jaar was ik hier in de herfst (oktober) en maakte een prachtige wandeling met veel herfstkleuren, de lariksen die hier overvloedig groeien geven het iets magisch en nu in het vroege voorjaar (mei) lag er nog steeds veel sneeuw op de bergtoppen. De kleurrijke lariks waren nu nog maar in het begin stadium van hun naalden pracht.

Parkeren was tot nu toe een groot probleem bij de Hirzer-gondel omdat de parkeerplaats erg klein was, maar nu hebben ze een nieuwe garage gebouwd, dus nu is er veel meer ruimte.
Ook is er een goede busverbinding die net stopt voor het gebouw van de gondel.
Er kunnen behoorlijke wachttijden zijn, want het is een erg populair wandelgebied.

Je kunt ook met de auto naar het Prenn-middenstation rijden en vanaf daar de gondel nemen, maar er zijn mogelijk langere wachttijden en er is niet veel parkeerruimte.

Deze keer koos ik voor de wandeling naar de Staffel Alm, hier vind je een restaurant met een groot zonneterras, dat je ongeveer 30 minuten kost.
Vanaf daar volg je de borden Almenweg / Hirzerhütte / Tallneralm, het eerste deel van de klim is redelijk veeleisend. Normaal gesproken duurt het ongeveer 50-60 minuten om bij de Hirzerhütte te komen, maar vanwege de nog resterende sneeuw op het pad kostte het me 1.30u.
Om terug te komen van Tallneralm / Hirzerhütte naar het bergstation is het nog 20-30 minuten.

Het is een fantastische natuurwandeling en ik kan het ten zeerste aanbevelen in de lente en de herfst.
Houd er rekening mee dat sneeuw in het vroege voorjaar bepaalt of je dit kunt wandelen of niet.
Ik ben hier nog nooit in de zomer geweest, maar het zal zeker veel koeler zijn dan de dal, maar ook veel meer wandelaars.

Een Mysterieus Verhaal - Zal de Hirzer-Gondel het vandaag wel of niet doen?
De Hirzer-lift heeft problemen, al voor een langere tijd doet de gondel het opeens niet.
Sinds 2010 stopt de Hirzer-gondel plotseling met werken. De problemen duren soms een paar minuten, maar soms ook langer. Hoewel toptechnici koortsachtig op zoek zijn naar een oorzaak voor het probleem, is deze tot nu toe niet gevonden.

Voor de terugkerende totale black-out in de machinekamer hebben de mensen in het gebied rond de gondel een bovennatuurlijke verklaring. Luisterend in de omgeving, zou het iets te maken met het verleden.
Het is de wraak van de bouwer voor het gebrek aan respect.

De man achter het technische meesterwerk is de ingenieur Josef Hillebrand (1935-2010). Met veel moeite en persoonlijk kapitaal heeft hij in de jaren 1970 tot 1973 de gondel gebouwd, die al snel zorgde voor economisch herstel in het hele gebied. Maar mensen - wordt er gezegd - hebben hem niet bedankt maar zaten hem vaak dwars

Toen de pionier op 74-jarige leeftijd stierf op 19 juli 2010, bleef de gondel en zelfs op de dag van de begrafenis operationeel - velen verwachtten een pauze als een teken van respect, en dit was ook de wens van de bouwer. Slechts een korte tijd na de dood van Hillebrand stierf ook zijn vrouw, "en sindsdien komen deze verstoringen keer op keer voor", constateert directeur Pixner van de gondel.

Ik wens je veel wandelplezier in dit super mooie gebied.

Happy hiking
Hedy Talens
Reacties

Populaire posts van deze blog

Special: The Pale Mountains, a Ladinic Saga / De Bleke Bergen, een Ladinische Sage

La Terrazza delle Dolomiti - Het Terras van de Dolomieten

2018 Travel Tip 4 - The 3 WWW of Canada / De 3 WWW van Canada - Reistip 2018 Tip 4