Let’s Explore Unknown Badlands National Park, South Dakota: 40 years National Park.

Badlands National Park, South Dakota
40 Years National Park on 10th of Nov, 2018 / 80 Years National Monument since 29th of Jan 1939!
-
Badlands National Park, Zuid-Dakota
40 jaar Nationaal Park op 10 november, 2018 / 80 jaar Nationaal Monument sinds 29 januari 1939!


Badlands National Park, with it’s 1,054,324 visitors in 2017 it was the busiest year of the park since 2000, according to a National Park Service release.
It is not the park that you will choose for your first visit to North America if you come from Europe.
But worth a visit if you are in the area, the nearest place with a direct flight from Amsterdam is Minneapolis and it is more than 800 km away.
The best option, I think, is a flight to Denver via Detroit, then it is still 600 km to the Badlands NP, but you have more options to combine it into a great trip. See my tip at the end of my blog.

Facts
Badlands National Park encompasses 244,000 acres and lies in the Southwestern part of  South Dakota in the United States of America. 
Surrounded by grassy prairies, the park is the largest of its kind and is typified by rocky eroded pinnacles and buttes that suddenly appear on the flat landscape. Due to a lack of water and the rugged terrain, Sioux Indians found travel in the area difficult, if not impassable, and gave the area its name, “badlands.” Very cold winters and hot summers characterize the region, and just 16 inches of rain fall per year. 
Movies such as Dances with Wolves (1990) and Thunderheart (1992) were partially filmed in Badlands National Park.Park Founders
President Franklin Roosevelt officially proclaimed and founded the park as a national monument in 1939 and became a national park in 1978. But the road to this started well before 1939. The South Dakota legislature recognized the area as early as 1909 as one to be preserved, but it was not until two men joined forces in the 1920s that action occurred, leading to its founding. Senator Peter Norbeck from South Dakota and local homesteader Ben Millard worked tirelessly and received approval to preserve the area as a national monument in 1929. Norbeck died three years before Badlands was officially designated a national monument.

Human History
The Badlands have been inhabited by various Indian tribes. The first tribes lived in sheltered valleys where sufficient water and wildlife were available throughout the year. Nowadays, the remains of their campfires, arrows and other tools are found by erosion.
Later the Lakota and the Arikara lived here, whose descendants live in the current North Dakota, after the Sioux drove them from South Dakota.

By the end of the 19th century, Americans from the government under the Homestead Act were given land to build a farm. 
As a result, the Indians were only allowed to live in specially designated reservations. 
In the winter of 1890, the Indian Prophet Wovoka predicted that the whites would disappear and they would get their land back if they performed the Ghost Dance. They wore clothes that bullets could not pass through. This eventually led to the Bloodbath of Wounded Knee, in which 150 Indians died. Wounded Knee is not within the boundaries of Badlands National Park. It is located approximately 45 miles (72 km) south of the park on Pine Ridge Reservation.Geology
Many years ago, the Badlands looked much like the rolling grasslands that surround the area today. 500,000 years ago, water began to erode the ground, revealing six layers of geologic history dating million of years ago. The resulting peaks, buttes and pinnacles exposed gray, yellow and red layers, creating colorful images. 
Features
The area is great for fossil hunters, and paleontologists continue to discover fauna and flora of the past. The area reveals life as it used to be in North America, including discoveries like the saber-toothed cat. Many animals inhabit the park today, including bison and smaller mammals like coyotes, prairie dogs, bobcats and foxes. Rattlesnakes hide in the cooler crevices. 

My Tip & Comments
I made a trip in 2011 including the Badlands. Since I had visited the USA several times, I thought it would be time to visit South Dakota, but I admit it is a journey of more than average length.
See my trip called Denver Connection for an itinerary.
This trip includes: Estes National Park, Custer State Park, Mt. Rushmore National Monument, Yellowstone National Park and many wonderful other places.
It was a really great trip, but as said it was a 24-day trip, so if you have the time for such a trip, it's a great experience. 
I had a funny encounter with a girl at the reception of my hotel in Cheyenne, she literally asked me and I quote: What the heck do you do in Cheyenne? Cheyenne of all places!
It was just easy on the route of the trip.
One more thing, lodging within the park is pretty basic. I found accommodation in Wall, SD 6 miles (10 km) north of the Badlands Pinnacles Entrance of the park.

Hope you will have time to visit this special National Park.

Happy Exploring
Hedy Talens

Below you find the Dutch translation – hieronder bevindt zich de Nederlandse vertaling.Badlands National park, met 1.054.324 bezoekers in 2017 was het het drukste jaar van het park sinds 2000, volgens een bericht van de National Park Service.

Het is niet het park dat je zult uitkiezen voor je eerste bezoek aan Noord-Amerika als je uit Europa komt.
Maar wel een bezoekje waard als je in de omgeving bent, de dichtstbijzijnde plaats met een directe vlucht vanuit Amsterdam is Minneapolis en het ligt meer dan 800 km verderop.
De beste optie, volgens mij, is een vlucht naar Denver via Detroit, dan is het nog steeds 600 km naar het Badlands NP, maar je hebt meer mogelijkheden om het te combineren tot een geweldige reis. Zie mijn tip aan het einde van mijn blog.

Feiten
Badlands National Park omvat 244.000 hectare en ligt in het zuidwestelijke deel van South Dakota in de Verenigde Staten van Amerika.
Omringd door grazige weiden, is het park het grootste in zijn soort en wordt gekenmerkt door rotsachtige geërodeerde “Pinnacles”(puntige zandsteen formaties) en “Buttes”(platte zandsteen formaties) die plotseling in het vlakke landschap verschijnen. Vanwege een gebrek aan water en het ruige terrein vonden Sioux-indianen reizen in het gebied moeilijk, zo niet onbegaanbaar, en gaven het gebied de naam 'badlands'. Zeer koude winters en hete zomers kenmerken de regio, en er valt slechts 16 centimeter regen per jaar.
Films zoals Dances with Wolves (1990) en Thunderheart (1992) werden gedeeltelijk gefilmd in Badlands National Park.

Park Stichters
President Franklin Roosevelt heeft het park officieel uitgeroepen en gesticht als nationaal monument in 1939 en het werd een nationaal park in 1978. Maar de weg hier naartoe begon ruim voor 1939. 
De wetgevende macht van South Dakota erkende het gebied reeds in 1909 als een te behouden gebied, maar pas toen twee mannen hun krachten bundelden in de jaren 1920 vond er actie plaats, dat leidde tot de oprichting ervan. Senator Peter Norbeck uit South Dakota en de lokale huizenbezitter Ben Millard werkten onvermoeibaar en ontvingen goedkeuring om het gebied te behouden als nationaal monument in 1929. Norbeck stierf drie jaar voordat Badlands officieel een nationaal monument werd genoemd.

Menselijke geschiedenis
De Badlands zijn bewoond geweest door verschillende Indianenstammen. De eerste stammen leefden in beschutte valleien waar voldoende water en dieren in het wild waren om te overleven. Tegenwoordig worden de overblijfselen van hun kampvuren, pijlen en andere gereedschappen gevonden door erosie.
Later woonden hier de Lakota en de Arikara, wiens nakomelingen in de huidige North Dakota wonen, nadat de Sioux hen vanuit South Dakota hebben verdreven.

Tegen het einde van de 19e eeuw kregen Amerikanen van de regering onder de Homestead Act het land toegewezen om een boerderij te bouwen. Als gevolg hiervan mochten de Indianen alleen in speciaal aangewezen reservaten wonen.
In de winter van 1890 voorspelde de Indiase profeet Wovoka dat de blanken zouden verdwijnen en dat ze hun land terug zouden krijgen als ze de Ghost Dance zouden uitvoeren. Ze droegen kleding die kogels niet konden passeren. Dit leidde uiteindelijk tot het Bloedbad van Wounded Knee, waarbij 150 Indianen stierven. Wounded Knee valt niet binnen de grenzen van Badlands National Park. Het ligt op ongeveer 45 mijl (72 km) ten zuiden van het park op Pine Ridge Reservation.

Geologie
Vele jaren geleden leken de Badlands veel op de glooiende graslanden die het gebied tegenwoordig omringen. 500.000 jaar geleden begon water de grond te eroderen en onthulde zes lagen geologische geschiedenis van een miljoen jaar geleden. De resulterende pieken, buttes en pinakels worden blootgesteld aan grijze, gele en rode lagen, waardoor kleurrijke afbeeldingen ontstaan.
Kenmerken
Het gebied is geweldig voor fossielenjagers, en paleontologen blijven fauna en flora van het verleden ontdekken. Het gebied onthult het leven zoals het vroeger in Noord-Amerika was, inclusief ontdekkingen zoals de sabeltandkat. Veel dieren leven tegenwoordig in het park, waaronder bizons en kleinere zoogdieren zoals coyotes, prairiehonden, bobcats en vossen. Ratelslangen verstoppen zich in de koelere spleten.

Mijn tip & opmerkingen
Ik maakte in 2011 een reis inclusief de Badlands. Aangezien ik al verschillende keren de VS had bezocht, vond ik het tijd worden om South Dakota te bezoeken, maar ik geef toe dat het een reis is met een meer dan gemiddelde lengte.
Zie mijn reis met de naam Denver Connection voor een routebeschrijving. 
Deze reis omvat: Estes National Park, Custer State Park, Mt. Rushmore National Monument, Yellowstone National Park en vele prachtige andere plaatsen. 
Het was echt een geweldige reis, maar zoals gezegd was het een 24-daagse reis, dus als je de tijd hebt voor zo'n reis, is het een geweldige ervaring.
Ik had een grappige ontmoeting met een meisje bij de receptie van mijn hotel in Cheyenne, ze vroeg me letterlijk en ik citeer: Wat doe je in Cheyenne? Cheyenne van alle plaatsen!
Het lag gewoon makkelijk op de route van de trip.
Nog  een ding, overnachten in het park is vrij eenvoudig. Ik vond accommodatie in Wall, SD 6 mijl (10 km) ten noorden van de Badlands Pinnacles Entrance van het park.

Ik hoop dat je tijd hebt om dit bijzondere National Park te bezoeken/ontdekken.

Met vriendelijke reisgroet,
Hedy Talens

#badlandsnationalpark #southdakota #exploreamerica #roadtrip #40years #nativecountry #buttes #pinnacles #badlands #usa #visitsouthdakota #blackhills #travellover #nationalparkservices #americannationalparksReacties

Populaire posts van deze blog

Special: The Pale Mountains, a Ladinic Saga / De Bleke Bergen, een Ladinische Sage

La Terrazza delle Dolomiti - Het Terras van de Dolomieten

2018 Travel Tip 4 - The 3 WWW of Canada / De 3 WWW van Canada - Reistip 2018 Tip 4