Northern Italy a Catastrophe / Noord-Italië een Catastrofe

Catastrophe in Northern Italy
-
Catastrofe in Noord-Italië 

Photo credit Walter Donega - www.walter.bz

Northern Italy, dominated by the Po Valley, contains the regions:
Aosta Valley, Liguria, Lombardy, Piedmont, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-South Tyrol and Veneto.
And it is precisely here that the last few days of natural violence has taken place, that can be seen as a considerable catastrophe.

Every year, the world has it’s natural disasters such as hurricanes, floods, mudslides and wildfires, but the natural violence that has gripped the northern part of Italy is unprecedented.

With this short blog I would like to inspire people in Northern Italy, but especially my friends and acquaintances in Trentino-South Tyrol (Italian: Trentino-Alto Adige, German: Trentino-South Tyrol).
My last visit to Val Gardena in the Dolomites, South Tyrol was long and that is why I consider this part of Italy as a second home.

Three weeks ago I left my beloved South Tyrol where I visited beautiful areas such as: 
Lago di Carezza, Rifugio Emilio Comici, Val Badia, Val Pusteria and many more. 
These beautiful places have been and still are plagued by heavy weather and the damage is immense.

The well-known and popular mountain hut Rifugio Emilio Comici, located at the foot of the Sassolungo in the Grödendal (Italian: Val Gardena, German: Grödental), has lost its roof due to the violent storm with hurricane force. Hopefully the owner is able to get the mountain hut repaired again in time for the winter season.
And yet the inhabitants of Gherdëina say that despite everything in Val Gardena it was not too bad. Also friends of mine have considerable damage to their house and said it was terrifying with heavy wind, thunderstorms and no electricity for a very long time.


Photo credit: Mariza Grazia Costner

In the Gader valley (Italian: Val Badia, German: Gadertal) where the towns of Badia, Corvara are located, a big gap has been made, a so called sinkhole, in the main main road (SS244)

A short video about the origin of the sinkhole by Il Dolomiti Giornale

In the Puster Valley (Italian: Val Pusteria, German: Pustertal), through which the road from Brixen to Lienz in Austria runs,  suffers from heavy flooding and several roads are closed. More can be read on the website of Sudtirolernews.

Biggest catastrophe took place at Castolungo Mountain Road (Italian: Passo di Costalunga / German: Karerpass) with its beautiful Karer Lake (Italian: Lago di Carezza, German: Karersee) enclosed by the Rosengarten Massif (Italian: Catinaccio) and the Latimassassieve (Italian: Il Latemar) and part of the famous Dolomites road has been hit hard.
In a few hours, 1.2 million cubic meters of trees have been broken down as matchsticks by a storm with hurricane force. The damage is enormous and it is the biggest natural disaster since times.

Lago di Braies before the storm in September 201


After the storm last Monday, october 29th 2018 Photo Credit Lorenzo Battisti

And there are many more serious problems besides South Tyrol. For example the San Marco Square in Venice was flooded and the tourists are having lunch with their feet in the water and walk on boardwalks or the 193 people at the Stelvio Pass (Italian : Passo di Stelvio) which had to be rescued after they got stuck due to the heavy snowfall. But also the regrettable deaths caused by this weather.

The photographs in Italian newspapers and on websites are very shocking for me to see and I do not doubt for a moment that the lover of South Tyrol / Northern Italy fully agrees with me.

I wish every person affected by this storm much strength.

Kind regards,
Hedy Talens

Below you find the Dutch translation - hieronder bevindt zich de Nederlandse vertaling

Noordelijk Italië, gedomineerd door de Povlakte, bevat de regio’s:
Aostadal, Ligurië, Lombardije, Piëmont, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Zuid-Tirol en Veneto.
En juist hier heeft zich de laatste paar dagen natuurgeweld afgespeeld die gezien kan worden als een behoorlijke catastrofe.

Elk jaar zijn er in de wereld natuurrampen zoals orkanen, overstromingen, modderstromen en natuurbranden maar het natuurgeweld dat het noordelijke deel van Italië in zijn greep heeft, is ongekend.

Met dit korte blog wil ik graag de mensen in Noord-Italië maar vooral mijn vrienden en kennissen in Trentino-Zuid-Tirol (Italiaans: Trentino-Alto Adige, Duits: Trentino-Südtirol) een hart onder de riem te steken.
Mijn laatste bezoek aan Val Gardena in de Dolomieten, Zuid-Tirol was lang en daarom beschouw ik dit stuk Italië als een tweede thuis.

Drie weken geleden verliet ik mijn geliefd Zuid-Tirol met mooie bezoeken aan: Lago di Carezza, Rifugio Emilio Comici, Gardertal, Pustertal en nog veel meer. Nu zijn en worden deze mooie plekken geteisterd door noodweer en de schade is immens. 

De zeer bekende en populaire berghut Rifugio Emilio Comici, gelegen aan de voet van de Sassolungo in het Grödendal (Italiaans: Val Gardena, Duits: Grödental), is zijn dak kwijt door de hevige storm met orkaankracht. Hopelijk is de eigenaar in staat, om de berghut weer op tijd voor het winterseizoen gerepareerd te krijgen.
En toch zeggen de inwoners uit Gherdëina dat het ondanks alles in Val Gardena nog wel mee viel. Ook vrienden van mij hebben behoorlijke schade aan hun huis en vertelde dat het angstaanjagend was met zware wind, onweer en geen stroom voor zeer lange tijd. 

In het Gaderdal (Italiaans: Val Badia, Duits: Gadertal) waar zich de plaatsen Badia, Corvara bevinden is een groot gat geslagen, een zogenaamde sinkhole, in de belangrijkste doorgaande weg (SS244)
Zie hier een korte video.

In het Pusterdal (Italiaans: Val Pusteria, Duits: Pustertal), waardoor de verbindingsweg loopt van Brixen naar Lienz in Oostenrijk kampt met zware overstromingen en zijn er diverse wegen afgesloten.

En dan het drama ten top: De Castolungopas (Italiaans: Passo di Costalunga / Duits: Karerpass) met zijn mooie Karermeer (Italiaans: Lago di Carezza, Duits: Karersee) ingeklemd tussen het Rosengartenmassief (Italiaans: Catinaccio) en het Latimarmassief (Italiaans: Il Latemar) en onderdeel van de beroemde Dolomieten weg is zwaar getroffen.
In enkele uren zijn hier 1.2 miljoen kubieke meter bomen als lucifers afgeknapt door een storm met orkaankracht. De schade is enorm en het is de grootste natuurramp sinds tijden. 

En er zijn nog veel meer ernstige problemen dan in dit gebied waar ik recent ben geweest, zo is het San Marcoplein in Venetie onder water gelopen en zitten de toeristen te lunchen met hun voeten in het water of de 193 mensen die van de Stelviopas (Italiaans: Passo di Stelvio) moesten worden gered die door de hevige sneeuwval vast waren komen te zitten. Maar ook de betreurenswaardige doden die er door dit weer zijn gevallen.

De foto’s in Italiaanse kranten en op websites zijn voor mij zeer schokkend om te zien en ik twijfel er geen moment aan dat de liefhebber van Zuid-Tirol/Noord-Italië het volledig met mij eens is.

Ik wens ieder die door deze storm getroffen is veel sterkte.

Met vriendelijk groet
Hedy Talens

Reacties

Populaire posts van deze blog

Special: The Pale Mountains, a Ladinic Saga / De Bleke Bergen, een Ladinische Sage

La Terrazza delle Dolomiti - Het Terras van de Dolomieten

2018 Travel Tip 4 - The 3 WWW of Canada / De 3 WWW van Canada - Reistip 2018 Tip 4