Everheard of the Sourtoe Cocktail? Ooit gehoord van de Sourtoe Cocktail?

Je kunt het snel drinken, je kunt het langzaam drinken, maar je lippen moeten in aanraking komen met de teen. 
Een teen ipv een olijf in je drankje!
-
You can drink it fast, you can drink it slow, but your lips have to touch the toe. 

A toe instead of a olive in your drink!


A severed human toe used in Downtown Hotel's famous 'sourtoe cocktail' - a Dawson City tradition. Photo: Alamy

Een iet wat merkwaardig drankje is te drinken in het Downtown Hotel in Dawson City, Yukon.
Denk wel dat het een drankje is wat zeker niet voor iedereen is weggelegd, zeker niet voor mij.
Nou moet ik ook eerlijk bekennen dat toen ik in Dawson City was het ook niet heb gezien of over heb gehoord. 


Volgens het verhaal vond de lokale Yukon Captain Dick Stevenson de teen, bewaard in een pot met alcohol tijdens het schoonmaken van een hut in 1973.

Na het bespreken met vrienden, Captain Dick bewaarde hij zijn vondst en begon het schenken van de teen in een "Sourtoe Cocktail" in de Eldorado bar van het hotel. Zo werd de Sourtoe Cocktail Club gevormd.

De eerste teen zou toebehoord hebben aan een mijnwerker genaamd Louie Liken, die had zijn bevroren teen geamputeerd in de jaren 1920, stopte hem in een pot met alcohol in zijn hut, waar Stevenson hem 50 jaar later vond.
Helaas, de eerste teen overleefde slechts zeven jaar na de ontdekking ervan.
Volgens de Sourtoe Cocktail Club, "In juli 1980, een mijnwerker genaamd Garry Jongere probeerde een Sourtoe record te zetten.  Bij zijn dertiende glas Sourtoe champagne, viel zijn stoel achterover, en hij slikte de teen in. Helaas, Toe # 1 kwam nooit meer terug. "

Sindsdien zijn er meerdere tenen geschonken aan de bar en plaatste het hotel in 2013 nog een oproep voor tenen.

Vandaag kunt je nog steeds de Sourtoe Cocktail drinken (die nog steeds wordt geschonken wordt met  een echte teen) en lid van de club worden, compleet met certificaat. 
De oorspronkelijke regels waren dat de teen moest worden geplaatst in een bierglas vol champagne, en dat de teen de lippen van de drinker moet aanraken tijdens de consumptie ervan voordat hij of zij aanspraak kon maken om een echte Sourtoer te zijn.
De regels zijn veranderd in de afgelopen 29 jaar. De Sourtoe kan nu worden gehouden met elk drankje, maar één regel blijft hetzelfde: ". Je kunt het snel drinken , je kunt het langzaam drinken - maar de lippen moeten in aanraking komen met de teen"

Op het inslikken van de teen staat een boete: vroeger stond daar $500 op maar deze is inmiddels fors verhoogd naar zo'n $ 2500,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A bit of an odd drink at the Downtown Hotel in Dawson City, Yukon.
Note, however, that it is a drink which is certainly not for everyone, especially for me.
I must also confess that when I was in Dawson City, I did not see or hear about it.

According to the story, Yukon local Captain Dick Stevenson found the toe preserved in a jar of a lcohol while cleaning a cabin in 1973. After discussing it with friends, Captain Dick preserved and started serving the toe in a "Sourtoe Cocktail" at the Eldorado hotel bar. Thus the Sourtoe Cocktail Club was formed.

The first toe is said to have belonged to a miner and rum runner named Louie Liken, who had his frostbitten appendage amputated in the 1920s. Liken preserved it in a jar of alcohol in his cabin, where Stevenson found it some 50 years later.

Unfortunately, the first toe lasted only seven more years after its discovery. According to the Sourtoe Cocktail Club, "In July 1980, a miner named Garry Younger was trying for the Sourtoe record. On his thirteenth glass of Sourtoe champagne, his chair tipped over backwards, and he swallowed the toe. Sadly, Toe #1 was not recovered."
Since that time several toes have been donated and in 2013 the hotel advertised for toes.

Today you can still drink the Sourtoe Cocktail (which is still garnished a real toe) and join the club - complete with a proper certificate. The original rules were that the toe must be placed in a beer glass full of champagne, and that the toe must touch the drinker's lips during the consumption of the alcohol before he or she could claim to be a true Sourtoer.

The rules have changed in the past 27 years. The Sourtoe can now be had with any drink, but one rule remains the same: "You can drink it fast, you can drink it slow—but the lips have gotta touch the toe."
There is a penalty on swallowing the toe: in the past it was $ 500 but has been increased significant to  $ 2.500,
+Travel Yukon
#exploreyukon
+CANADA Explore | Explorez
#dawsoncity
#downtownhoteldawson
#sourtoe
#sourtoecocktail

Reacties