The Magic of New York - A Different way to look at New York / De Magie van New York - Een Andere Blik op New York

The Magic of New York - A Different Way To Look At New York

-

De Magie van New York - Een Andere Blik Op New York


Skyline van New York
New York gezien vanuit verschillende perspectieven
  • Culinair door chef-kok Daniel Humm en algemeen directeur Will Guidara van Restaurant Eleven Madison Park
  • Bijzondere plekken door Amerika –kenners Willem Post en grafisch vormgever Ton Wienbelt
  • Een aantal highlights van New York
CULINAIR:
Daniel Humm en Will Guidara zijn zakenpartners in het zeer bekende Restaurant Eleven Madison Park in New York. Het heeft een 4e plaats op de lijst van 50 Best Restaurants of The World.
Eten is hier niet voor iedereen weg gelegd maar als je wilt sparen of er alles voor over hebt om een keer Brad Pitt of George Clooney tegen te komen dan begin je met een basis $ 200,00 exclusief wijn.Maar hier is een goedkopere oplossing voor en dat is het boek I Love New York.
Dit boek is samengesteld door Humm & Guidara en is een ode aan de streekproducten uit de omgeving van New York. Humm is met zijn team weken door de staat New York getrokken om een groot aantal boeren te bezoeken die fantastische ingrediënten verbouwen.
Aan de hand van deze producten is dit prachtige boek ontstaan van 512 pagina’s dik en met 150 recepten.
Humm vertegenwoordigt dus de Amerikaans keuken met lokale ingrediënten en creëert legendarische klassiekers.
Met de aanschaft van dit prachtige boek kun je goedkoop de recepten van Restaurant Eleven Madison zelf klaarmaken – uiteraard zijn het geen recepten zoals in de Allerhande, Gezond of andere recepten bladen. Maar zeker voor iedere liefhebber van koken te bereiden.
►En mocht je na de aanschaf van die prachtige boek toch nog zin hebben om een bezoekje te brengen aan New York, desnoods inclusief Restaurant Eleven Madison kun je het boekje "De Magie van New York" onder de oksel nemen en je storten op 75 bijzonder plekken in Manhattan.

75 BIJZONDERE PLEKKEN:
De Magie van New York is samengesteld door Willem Post en Ton Wienbelt.


Ton Wienbelt (links) en Willem Post
Willem Post is een Nederlandse Amerika-deskundige, historicus en publicist en geeft sinds 1985 commentaar op de ontwikkelingen in de Verenigde Staten voor vele media.
Ton Wienbelt is grafische ontwerpen in Den Haag in de actief in de reclame branche.
Manhattan heeft zijn bekende bezienswaardigheden maar samen gaan zij de schatkamer van het onbekende Manhattan ontdekken. Dit zijn veelal heel bijzondere plekken waar je misschien wel eens van hebt gehoord maar nooit bent geweest.
Zoals dat aparte museum, die bijzonder pianobar en naar dat kleine winkeltje vol buitenissige snuisterijen.


Dit boek beschrijft 75 bijzondere plekken en bevat 3 stadswandelingen. Verder verraden een aantal bekende Nederlanders zoals Max Westerman en Heleen Mees hun favorieten plekken.
De stadswandelingen gaan onder andere door het Meatpacking District en Chinatown

De bovengenoemde boeken zijn te koop bij Veltman Uitgevers, Energieweg 3, 3542 DZ Utrecht.
Via de website kunt U deze bestellen voor respectievelijk € 39.99 en € 18,95


And last but not least.
Tussen Central Park en Wall Street bevinden zich nog een aantal attracties die je niet mag missen volgens onze vrienden van de ANWB:

Naar Midtown NY gaan je om mensen te bekijken, naar Soho om lekker te neuzen in boetieks en in het Financial district is het gezellig borrelen.

Wat informatie met betrekking tot reizen naar New York:
1. New York ligt op 8u vliegen van Nederland en dit kan met diverse vliegtuigmaatschappen
2. Paspoort moet nog geldig zijn 6 maanden na terugkomst in Nederland
3. Taxi in New York is goedkoop maar ga wel voor de officiële taxi
4. Pakket reizen via het reisbureau zijn vaak goedkoper dan losboeken
5. Vergeet zeker geen goede reisverzekering af te sluiten want medische kosten in Amerika
    zijn een stuk hoger
6. Tijdverschil is 6u met Nederland
7. Trek geen hoge hakken aan want de bodem van New York is hard.
8. Fooien: minimaal 15% in restaurants als je tevreden bent meer mag ook want het personeel is zeer
    afhankelijk van deze fooi - $ 1 per koffer
-----------------------------------------------------------------------------------------------

New York seen from different perspectives:

  • Culinary by chef Daniel Humm and General Manager Will Guidara of Restaurant Eleven Madison Park
  • Special places by connoisseurs Willem Post and graphic designer Ton Wienbelt 
  • A number of highlights of New York

CULINARY:
Daniel Humm and Will Guidara are business partners in the well-known Restaurant Eleven Madison Park in New York. It has a 4e place on the list of 50 Best Restaurants of The World.
Food is not laid out for everyone here as you start with a basic of $ 200.00 excluding wine.
But if you are lucky, you can bump into Brad Pitt or George Clooney or other celebrities.

But here's a cheaper solution and that's the book ”I Love New York”.
This book has been compiled by Humm & Guidara and is an ode to the local produce from the surrounding of New York. Humm and his team went several weeks on a journey through the state of New York, visiting a large number of farmers that grow fantastic ingredients.
On the basis of these products, a book of 512 pages was created and contains 150 recipes.
Humm thus represents the American cuisine with local ingredients and creates legendary classics.
With the purchase of this wonderful book, you can prepare these recipes of Restaurant Eleven Madison yourself at a much cheaper cost base – of course they are not recipes like in ordinary cook magazines. But certainly for any lover of cooking possible to prepare.

►And if you after the purchase of that wonderful book still want to visit New York, and possibly including Restaurant Eleven Madison, you can take the book The Magic of New York and fly to New York and discover 75 special places in Manhattan.

75 SPECIAL PLACES:
“The magic of New York” is made by Willem Post and Ton Wienbelt.
Willem Post is a Dutch Americanist, historian and publicist and gives commentary on the developments in the United States since 1985 for many media.
Ton Wienbelt is a graphic designs in the Hague and active in the advertising industry.
Manhattan has its well-known sights but together they reveal the treasures of unknown Manhattan. These are often very special places you may have heard of but never have been to.
Such as that special museum, an awesome piano bar and to that little shop full of eccentric trinkets.
This book describes 75 special places and contains 3 city walks.
Further a number of Dutch celebrities like Max Westerman and Heleen Mees reveal their favorites places.
The city walks will take you to Meatpacking District, Chinatown and other places

Both books are for sale at Veltman Publishers, Energieweg 3, 3542 DZ Utrecht, the Netherlands
Via the website you can order them for respectively € 39.99 and € 18,95

► And last but not least.
Between Central Park and Wall Street are still a number of attractions that you should not miss: according to our friends of the Dutch Automobile Association

You go to Midtown NY for people watching, to Soho for browsing boutiques and to the Financial district for drinks.

Some travel related information for New York:
1. New York is 8 hour flight from Netherlands and this can be done with various airlines
2. Passport must be valid 6 months after your return to the Netherlands
3. Taxi in New York is cheap but go for the official yellow taxi
4. Packages offered through the travel agency are often cheaper
5. A good travel insurance as medical costs in America they are a lot higher
6. Time difference is 6 hours with Netherlands (depending on season)
7. Don’t wear high heels in New York as the floor of New York is rock solid and will hurt your feet.
8. Tips: minimum 15% in restaurants if you're happy more is welcome as waiters are depending on
     those tips as their base salary is low. Service is of a very high standard in de USA
     Porters would love to see $ 1 per bag


#newyork #elevenmadisonpark #themagicofnewyork #demagievannewyork #bigapple #veltmanuitgevers
#ilovenewyork #danielhumm
#willguidara #willempost #tonwienbelt  

Reacties