IDAHO - THE GEM/POTATO STATE, More Unknown & Undervalued / Onbekender &Ondergewaardeerd!

IDAHO, The More Unknown & Undervalued State
-
IDAHO, De Onbekendere & Ondergewaardeerde Staat

Onbekend maakt onbemind maar dat mag voor de Staat Idaho zeker niet gelden want Idaho is vreselijk mooi.

In het Noord-Oosten van de Verenigde Staten ligt de staat Idaho, grenzend aan de Rocky Mountains. Idaho grenst aan Canada, Montana, Wyoming, Utah, Nevada, Oregon en Washington.
Dus waar je ook heen vliegt, Vancouver of Calgary, Seatlle of Portland of Denver, Idaho is heel makkelijk in een prachtige reis in te plannen.

Het is een plek waar je jezelf kan onderdompelen in alle denkbare luxe, avontuur, een prettig klimaat en indrukwekkende geografie.
Prachtige resorts, wildlife avonturen en alles daartussen trekken zo’n 23 miljoen vakantiegangers per jaar. Veel mensen kennen Idaho niet anders dan van de “beroemde aardappelen”. Maar uiteraard heeft Idaho veel meer te bieden!

Doorkruis Idaho over een van de beroemde routes zoals de Salmon of de Sawtooth Scenic Byways en ontdek een divers landschap bestaand uit bergen, bossen en kronkelende rivieren.
En dit zijn slechts 2 van de 31 scenic byways die Idaho heeft.

De verlaten Craters of the Moon en de Thousand Spring Scenic Byway zijn de fascinerende buren van de overweldigende bergen van Sawtooth National Recreation Area en het beboste noordelijk Idaho met de gletsjermeren. Idaho is qua natuur een spectaculaire en imposante staat


Crater Lake National Monument & Preserve
Zo is:
1. Hells Canyon gelegen bij Riggins is dieper dan de Grand Canyon;
2. Shoshone Falls zijn hoger dan de Niagara Falls en
3. Bruneau Sand Dunes zijn groter dan de duinen van Death Valley.


Van links naar rechts: Hells Canyon, Shoshone Falls & Bruneau Sand Dunes
Idaho heeft de grootste wildernis buiten Alaska en met meer dan 5.000 kilometer aan schuimende rivieren is zij ook hierin koploper.

Idaho kun je onderverdelen in drieën:
1. Het Oosten waarin Idaho Falls en Craters of the Moon National Monument liggen en aansluit op
    Grand Teton National Park in Wyoming via de prachtige Teton Scenic Byway
2. Het Westen/Centraal Idaho waarin de hoofdstad Boise, Sawtooth National Recreational Area,
    Sun Valley liggen, met veel prachtige byways
3. Het Noorden, ook merenland genoemd, hier meer dan honderden meren die ontstaan zijn in de
     ijstijd. Je vindt hier o.a. Priest Lake, Lake Coeur d’Alene en Lake Pend Oreille.

Zelf hebben we een aantal keren Idaho doorkruist en verbleven er oa in Post Falls, Sun Valley, Coeur d’Alene en Sandpoint.
Je kunt meer over deze reizen vinden om mijn website (USA/CA onbekend uit 2012, Crossing Borders uit 2001 en Noordwest USA uit 1997)

Idaho is ook prima te combineren met de zogenaamde Kootenay Circle Routes die op mijn blog beschreven zijn.

Verder kun je terecht op de homepage van Idaho voor heel veel informatie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Unknown makes unloved but that should definitely not apply for the State of Idaho because Idaho is awesomely beautiful.

In the North-East of the United States is the State of Idaho, adjacent to the Rocky Mountains. Idaho borders Canada, Montana, Wyoming, Utah, Nevada, Oregon and Washington.
So wherever you fly to, Vancouver or Calgary, Seattle or Portland or Denver, Idaho is very easy to fit in a wonderful journey.

It's a place where you can immerse yourself in every conceivable luxury, adventure, a pleasant climate and impressive geography.
Beautiful resorts, wildlife adventures and everything in between, good for about 23 million tourists per year.
Many people know Idaho no different than the "famous potatoes". But of course, Idaho has much more to offer!

Cruise Idaho via one of the famous routes such as the Salmon of the Sawtooth Scenic Byways and discover a diverse landscape consisting of mountains, forests and winding rivers.
And these are just 2 of the 31 scenic byways that Idaho has.

The abandoned Craters of the Moon and the Thousand Spring Scenic Byway are fascinating neighbors of the overwhelming mountains of the Sawtooth National Recreation Area and the forested Northern Idaho with the glacial lakes.
Idaho is a spectacular and impressive in terms of its natural state.

For example:
1. Hells Canyon located at Riggins is deeper than the Grand Canyon;
2. Shoshone Falls are higher than Niagara Falls and
3. Bruneau Sand Dunes are larger than the dunes of Death Valley.

Idaho has the biggest outside Alaska and wilderness with more than 5,000 kilometres of foaming rivers does it also front-runners.

Idaho you can divide into three parts:
1. The East in which Idaho Falls and Craters of the Moon National Monument are and
     connects to Grand Teton National Park in Wyoming through the beautiful Teton Scenic
     Byway
2. The west/central Idaho in which the capital Boise, Sawtooth National Recreational Area,
    Sun Valley are and many wonderful byways
3. The North, also called Lakes Country, as here are over hundreds of lakes created during the
    from the ice age. Here, you'll find e.g. Priest Lake, Lake Coeur d'Alene and Lake Pend Oreille.

We stayed/drove a number of times in/through Idaho, stayed in Post Falls Idaho, Sun Valley, Coeur d'Alene and Sandpoint.

You can find more about these trips to my website (USA/CA unknown from 2012, Crossing Borders from 2001 and Northwest USA from 1997) Idaho is also fine to combine with the so-called Kootenay Circle Routes that are described on my blog.

Furthermore you can visit the homepage of Idaho for lots of information.

+Visit Idaho
+Visit North Idaho
+Visit North Central Idaho!!!
#cratersofthemoon
#scenicbyways
#hellscanyon
#shoshonefalls
#bruneausanddunes
#kootenaycircleroutes
#postfalls
#coeurd'alene
#sawtooth
#sandpoint

Reacties