Special: Part 5 - Winter Tour Eastern Canada & the state of New York January / February 2018

Winter Tour Eastern Canada & the State of New York - Part 5
January / February 2018
Live from CanadaSixth stop: Kingston, ON - stay 1 night at the Residence Inn Kingston Water's Edge

Again an overnight stay to bridge the distance, these are distances that are easy to drive during the summer but in the winter you do not know what to expect. And those winter issues came in fast. So my plan to drive via the coastal road went up in smoke.
On departure from Niagara Fall it was still okay but snow was expected at the end of the afternoon. I wanted to be at the destination before the snow arrived, but unfortunately that seems to be impossible due to crowds in the Toronto area and lots of snow plows on the road that were bravely removing the ice / snow layer. Resulting in an 4 hours drive becoming an almost 6 hours drive

Kingston seemed like a nice place to make an intermediate stop but due to the bad circumstances I could not honor Kingston that it deserves.
Its really a shame because it looked really nice at first sight. But after such a long drive and the necessary snowfall I have not been able to do anything here anymore.
It lies on the east side of the Lake Ontario, where the Saint Lawrence River flows into the lake and the region of the Thousand Islands begins.
The nickname is Limestone City or Limestone City this because of the many historic limestone buildings that you find here. The climate is milder than in the rest of Ontario but on the other hand, the wind over the lake can cause it to feel pretty cold.
The northern shore of Lake Ontario is the heart of the English speaking community.

Some history:
In 1615 Samuel de Champlain explored the region, but only in 1673, a French fortress was built here, which also served as a trading post. The French called it Cataraqui and later became Fort Frontenac. In 1758 the fort fell into British hands and became a refuge for British-minded refugees from America during the American War of Independence. The trading post became the largest settlement in Upper Canada.
The name changed, in honor of King George III, in King's Town.
Kingston developed into a military and economic center.
Fort Henry was built in 1812 and rebuilt in 1832-1837 and 4 Martello Towers to protect access to the Rideau Canal. Martello towers, sometimes known simply as Martellos, are small defensive forts that were built across the British Empire during the 19th century

Martello Tower in Kingston

From 1841 to 1844 the city was briefly the capital of the United Province of Canada, consisting of Lower Canada (Quebec) and Upper Canada (Ontario).
The Fort was abandoned by the British Army in 1870, and was garrisoned by Canadian troops until 1891. The fort subsequently fell into disrepair until 1936, where it was then restored under the direction of Ronald L. Way as a living history museum. The fort was first opened as a museum on the 1st of August 1938.

The highlights:
  • Thousand Islands - group of rocky islands in the St. Lawrence River. Closed in the winterperiod.
  • City Hall, a relic built in English Renaissance style from the period that Kingston the capital of Canada. Behind the town hall you will find the Public Market, with fresh products and work from local artists. Nearby are the St. George's Cathedral and the Cathedral of Saint Mary of the Immaculate Conception.
City Hall
Kingston is also home of the Royal Military Collega of Canada, commonly abbreviated as RMCC or RMC, is the military college of the Canadian Armed Forces, and is a degree-granting university training military officers. RMC was established in 1876 and is the only federal institution in Canada with degree-granting powers. 
Located on Point Frederick, a 41-hectare (101-acre) peninsula in Kingstonthe college is a mix of historic buildings and more modern academic, athletic, and dormitory facilities. Officer cadets of the Royal Military College of Canada are trained in what are known as the "four pillars" of academicsofficershipathletics, and bilingualism.

Point Frederick Buildings National Historic Site incl the top of the MacKenzie Building


Standing guard at the entrance of the academy

As said unfortunately I could not do want I wanted in Kingston due to the heavy snowfall but I also gives me a reason to go back during spring or autumn as I think this place is a visit more than worth.

Hope you enjoyed this Blog

Kind regards,
Hedy Talens

De Nederlandse vertaling vind je hieronder.

Zesde stop: Kingston, ON – verblijf 1 nacht in de Residence Inn Kingston Water’s Edge

Wederom een overnachting om de afstand te overbruggen, dit zijn afstanden die gemakkelijk te rijden zijn in de zomer, maar in de winter weet je niet wat je kunt verwachten. En die winterproblemen kwamen snel. Dus mijn plan om via de kustweg te rijden ging in rook op.
Bij het vertrek uit Niagara Fall was het nog steeds goed, maar aan het einde van de middag werd sneeuw verwacht. Ik wilde op de plaats van bestemming zijn voordat de sneeuw arriveerde, maar helaas lijkt dat onmogelijk vanwege de drukte in Toronto en veel sneeuwploegen op de weg die dapper de ijs / sneeuwlaag verwijderden. Het resultaat is een rit van 4 uur die bijna 6 uur rijden wordt

Kingston leek een leuke plek om een tussenstop te maken, maar vanwege de slechte omstandigheden kon ik Kingston niet eren die het verdient.
Het is echt een schande omdat het er op het eerste gezicht heel mooi uitzag. Maar na zo'n lange rit en de nodige sneeuwval heb ik hier niets meer kunnen doen.
Het ligt aan de oostkant van het Ontario meer, waar de Saint Lawrence-rivier uitmondt in het meer en de regio van de duizend eilanden begint.
De bijnaam is Limestone City of Limestone City dit vanwege de vele historische kalkstenen gebouwen die u hier aantreft. Het klimaat is milder dan in de rest van Ontario, maar aan de andere kant kan de wind over het meer ervoor zorgen dat het behoorlijk koud aanvoelt.
De noordelijke oever van Lake Ontario is het hart van de Engels sprekende gemeenschap.

Wat geschiedenis:
In 1615 verkende Samuel de Champlain de regio, maar pas in 1673 werd hier een Frans fort gebouwd, dat ook dienst deed als handelspost. De Fransen noemden het Cataraqui en later Fort Frontenac. In 1758 viel het fort in handen van de Britten en werd het een toevluchtsoord voor Brits-gerichte vluchtelingen uit Amerika tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. De handelspost werd de grootste nederzetting in Upper Canada.
De naam veranderde, ter ere van koning George III, in King's Town.
Kingston ontwikkelde zich tot een militair en economisch centrum.
Fort Henry werd gebouwd in 1812 en herbouwd in 1832-1837 en 4 Martello-torens om de toegang tot het Rideau-kanaal te beschermen. Martello-torens, soms eenvoudigweg bekend als Martellos, zijn kleine verdedigingsforten die in de 19e eeuw in het Britse rijk werden gebouwd
Van 1841 tot 1844 was de stad kortstondig de hoofdstad van de Verenigde Provincie van Canada, bestaande uit Lower Canada (Quebec) en Upper Canada (Ontario).
Het fort werd in 1870 door het Britse leger verlaten en tot 1891 door Canadese troepen bezet. Het fort raakte vervolgens tot 1936 in verval en werd vervolgens gerestaureerd onder leiding van Ronald L. Way als een levend geschiedenismuseum. Het fort werd voor het eerst geopend als een museum op 1 augustus 1938.

De hoogtepunten:
  • Thousand Islands - groep rotsachtige eilanden in de St. Lawrence River. Gesloten in de winterperiode.
  • Stadhuis, een overblijfsel gebouwd in Engelse Renaissance stijl uit de periode dat Kingston de hoofdstad van Canada was. Achter het stadhuis vindt u de openbare markt, met verse producten en werk van lokale kunstenaars. In de omgeving zijn de St. George's Cathedral en de Kathedraal van Santa Maria van de Onbevlekte Ontvangenis.
  • Fort Henry National Historic Site gesloten in de winter alleen geopend voor speciale evenementen.
  • Kingston is ook de thuisbasis van de Royal Military Collega of Canada, vaak afgekort als RMCC of RMC, is het militaire college van de Canadese strijdkrachten en is een universitair opleidingsofficier voor militaire officieren. RMC werd opgericht in 1876 en is de enige federale instelling in Canada met bevoegdheden die de graad verlengen. Het college ligt op Point Frederick, een 41 hectare groot schiereiland in Kingston, en is een mix van historische gebouwen en modernere academische, atletische en slaapzalen. Kadetten van officieren van de Royal Military College of Canada worden opgeleid in wat bekend staat als de 'vier pijlers' van academici, officie, atletiek en tweetaligheid.
Zoals gezegd kon ik helaas niet doe wat ik wilde in Kingston vanwege de hevige sneeuwval maar het geeft me ook een reden om terug te gaan in het voorjaar of de herfst, omdat ik denk dat deze plek een bezoek meer dan waard is.

Met vriendelijk reisgroet,
Hedy Talens

Reacties