Special: The Pale Mountains, a Ladinic Saga / De Bleke Bergen, een Ladinische Sage

The Pale Mountains from South Tyrol. Welcome to the Saga World of the Dolomites
-
De Bleke Bergen van Zuid-Tirol; Welkom bij de Saga Wereld van de DolomietenOne of the most beautiful and well-known saga of the Ladinic area describes how the Dolomites got their particular pale color.

A prince lived in a kingdom that was free of worries and problems. He had a wish: he wanted to visit the moon. One day he walked, while picking rhododendrons flowers, in the forest when he suddenly heard voices coming from a white cloud. In this cloud he met 2 old men and these turned out to be inhabitants of the moon. 
After telling them his greatest wish, they took him to the moon and fulfilled his dream. 
Arriving on the moon everything turned out to be white, the earth, the mountains, the meadows. 
Nothing escaped this white color. The visit of the prince caused quite a stir because he had brought the beautiful red rhododendrons. The prince was brought to the moon-king who was accompanied by his daughter. The prince immediately fell in love and gave her the rhododendrons as a sign of his love. 
The two got married and stayed on the moon, but the eyes of the prince were harmed by the bright light. 
As a result, the prince and his moon-princess moved to earth and the princess brought white flowers to earth. These flowers can still be found in the mountains today: Edelweiss. The princess enjoyed all the beautiful colors on earth such as the blue lakes, the green grass and the many colored flowers. The dark mountains, on the other hand, made her sick and so ill that she had to return to the moon. 
The prince wandered, very sadly, through the woods and there he met a dwarf who told the story of his people who had been condemned to eternal wandering. The prince then told his sad story of his beloved princess. After listening to the story, the dwarf jumped up and shouted: I have the solution for you, we dwarfs will paint the mountains white in exchange for shelter in your kingdom. It all happened on the first night of the full moon, 7 dwarfs formed a circle and sang songs while they made circle movements with their arms. 
Suddenly, in the middle of the circle appeared a tangle of yarn and they packed the mountain tops with yarn. Now the mountains were no longer gloomy and the shining white of the moonlight reflected. The prince brought his princess back to earth and there, "in the pale mountains" they lived happily ever after. 
The prince and his beloved princess are no longer there but the pale mountains, "The Dolomites" are still there. And the dwarfs? ..... 
The mighty Dolomites still carry this old ladinic name often.

The Pale Mountains - Ladinic Saga by Karl Felix Wolff (21 May 1879 – 25 November 1966).

Hope you enjoyed this short saga and see you next in the pale mountains.

Happy travels
Hedy Talens

Een van de mooiste en bekendste sage van het Ladinische gebied beschrijft hoe de Dolomieten aan hun bijzondere bleke kleur komen.

Er woonde een prins in een koninkrijk dat vrij van zorgen en problemen was. Hij had een wens: hij wilde de maan bezoeken. Op een dag liep hij rododendrons te plukken in het bos, toen hij opeens stemmen hoorde komen uit een witte wolk. In deze wolk kwam hij 2 oude mannen tegen en dit bleken bewoners van de maan te zijn. 
Nadat hij zijn grootste wens aan hen had verteld, namen ze hem mee naar de maan en vervulde zo zijn droom. Aangekomen op de maan bleek alles wit te zijn, de aarde, de bergen, de weilanden. Niets ontkwam aan deze witte kleur. Het bezoek van de prins baarde behoorlijk wat opzien omdat hij de prachtige rode rododendrons had meegebracht. De prins werd naar de maankoning gebracht die vergezeld werd door zijn dochter was. 
De prins werd meteen verliefd en gaf haar de rododendrons als teken van zijn liefde. De twee trouwde en bleven op de maan, maar de prins kreeg last van zijn ogen door het felle licht. Hierdoor verhuisden de prins en zijn maanprinses naar de aarde en de maanprinses nam witte bloemen mee naar de aarde. 
Deze bloemen zijn tot de dag van vandaag nog steeds in de bergen te vinden: De Edelweiss.  
De prinses genoot van alle mooie kleuren op aarde zoals de blauwe meren, het groene gras en de vele gekleurde bloemen. Daarentegen maakte de donkere bergen haar ziek en wel zo ziek dat ze terug moest keren naar de maan. 
De prins zwierf zeer verdrietig door de bossen en kwam daar een dwerg tegen die hem het noodlottige verhaal vertelde van zijn volk dat gedoomd was tot eeuwige dwalen. De prins vertelde daarop zijn verdrietige verhaal van zijn geliefde prinses. Na het verhaal aangehoord te hebben sprong de dwerg op en riep: ik heb de oplossing voor je, wij dwergen zullen de bergen wit verven in ruil voor onderdak in jou koninkrijk. 
Met 7 dwergen geschiedde dit op de eerste nacht van de volle maan, ze vormden een kring en zongen liederen terwijl ze met hun armen draaiende bewegingen maakte. Opeens verscheen er in het midden van de kring en kluwen garen en hiermee werden de bergtoppen ingepakt. Nu waren de bergen niet meer somber en weerspiegelde het glansende wit van het maanlicht. De prins haalde zijn prinses terug naar aarde en daar, “in de bleke bergen” leefde ze nog lang en gelukkig. 
De prins en zijn geliefde prinses zijn er niet meer maar de bleke bergen, “De Dolomieten” nog wel. En de dwergen? ..... 
De machtige Dolomieten dragen deze oude ladinische naam nog vaak.

De Bleke Bergen - Ladinische Saga door Karl Felix Wolff (21 May 1879 – 25 November 1966).

Ik hoop dat je van de korte sage genoten hebt en zie je de volgende keer in de Bleke Bergen.

Met vriendelijke reisgroet
Hedy Talens

Reacties

Populaire posts van deze blog

Rondreis Alberta/British Columbia - mei/juni 2019 - Jasper NP

Rondreis Alberta/British Columbia - mei/juni 2019 - Banff / Lake Louise en omgeving.

Northern Italy a Catastrophe / Noord-Italië een Catastrofe