Lady Marmolada oh no Queen Marmolada, South Tyrol - Lady Marmolada oh nee Koning Marmolada, Zuid-Tirol

The Queen of the Dolomites: The Marmolada
-
De Koningin van de Dolomieten: De Marmolada 

The Marmolada seen from Sella Joch/Passo Sella

During my visits to Alto Adige / South Tyrol, I’ve never had the time to visit The Queen of the Dolomites: The Marmolada. Not so strange as the Dolomites are huge and there is so many to see. But this time I thought is was time to the queen a visit and at the same time I could see where a part of the movie The Italian Job as filmed. This was at Lake Fedaia at the bottom of the mighty Marmolade. 
So I created a short round trip of about 125 km including some beautiful high mountain passes, just bare in mind that short round trips in the Dolomites mostly end-up as a day trip.The Marmolada with it’s peak, called Punta Penìa has an altitude of 3.343m peak, is high the highest peak of the Dolomites, a UNESCO World Heritage Site, and, thanks to its unique characteristics, proudly bears the nickname "Queen of the Dolomites"; the Marmolada is located on the border between the provinces of Belluno (Veneto) and Trento (Trentino-Alto Adige), that is between the Agordino and the Val di Fassa in the area of the Fedaia Pass. 

La Marmolada has a perennial glacier, the widest in the Dolomites, unfortunately today in rapid retreat (like many others all over the world); while today this resource is seen as an almost sacred good to be preserved. In the past guests where allowed to ski The Marmolada Glacier even in summer; 
For several years now, in the summer, the area is completely sealed to preserve the precious ice of the Marmolada from melting. 

View from the Panorama platform at Punta Rocca on the Sasslungo- en Sella Group

Punta Rocca 3.265m is the hightest point that can be reached by gondola from Malga Ciapela. In 3 steps you will reach the top which no doubt will bring a jaw-drop reaction. 


View from Punta Serauta

The Marmolada was also one of the sites of the First World War, the conflict can be seen at the private war museum Museo della Grande Guerra. 
During the war the Austro-Hungarian engineer Leo Handl projected and realized a 12 km long tunnel in the Glacier, called "Città di Ghiaccio" - Ice Town, to give shelter to Austrian soldiers and protect them from enemies and cold. In the tunnel there were deposits, kitchens and dormitories. Unfortunately nothing is left of the tunnel but fascinating tales and old pictures.

Life through a peephole during WO I (Grande Guerra) at the Marmolada

The exhibition of the Great War 3000 M is located at Punta Serauta (easily reachable via the first to 2 steps of the Marmolada cableway from Malga Ciapela). The valuable exhibition space, completely renovated in 2015 and full of objects, testimonies and original documents, accessible for free with the purchase of a cable car lift ticket.
Terrible and bloody was the Great War on the Marmolada and in general on the entire Dolomite front (the so-called Yellow Line); the First World War was the first conflict to be combated in the high mountains, and a good part of the fallen of both sides were also a consequence of cold, avalanches and lightning as well as real war actions.  

Punta Seruata

The Birth of The Marmolada Glacier according a legend.
During the feast of Our Lady of the Snow, which is on August 5th and a religious holiday, an old woman was busy with haying. As this special day was suppost to dedicated to rest and praying, she received several warning of her fellow villagers but she continued her work. As a punishment, severe snow began to fall without stopping, finally when the snow had covered the house, stable and the old woman it stopped. To the legend the woman is still trapped and the Marmolada Glacier was born
tells how an old woman was busy with the work related haymaking during the feast of Our Lady of the Snow (August 5), although it was a religious holiday, that as such prescribed rest and prayer and despite the severe reproaches of his fellow villagers ; to punish his arrogance, the snow began to descend copiously without ever stopping, until completely covering the house, stables and the old woman, which would still be trapped there: the Marmolada Glacier was born

View from the Panorama Platform and will give you a 360° view.

At foot of the Marmolada lies Passo Fedaia (2.054 m) and hier you’ll find an artificial lake called Lago di Fedaia. The artificial lake stretches for about 2 km in an east-west direction up to the 57 m high dam, 622 m long and 42 m thick at the base. This damm has been film location for the movie The Italian Job.

Lago di Fedaia seen from the Marmolada

You will definitely like a visit to this awesome location and I am sure you that your visit we be for several hours with a the beauty of the surrounding and  the interesting museum.

Happy Travels
Hedy Talens

De Nederlandse vertaling vind je hieronder - Below you find the dutch translatio

Tijdens mijn bezoeken aan Alto Adige / Zuid-Tirol, heb ik nooit de tijd gehad om de “Koniging van de Dolomieten” te bezoeken: de Marmolada. Niet zo vreemd omdat de Dolomieten enorm zijn en er is zoveel te zien. Maar deze keer bedacht ik dat het tijd was om de koningin te bezoeken en tegelijkertijd kon ik zien waar een deel van de film The Italian Job gefilmd was. Dit was aan het Fedaia meer op de voet van de machtige Marmolada.
Daarom heb ik een korte rondreis van ongeveer 125 km gemaakt, inclusief een aantal prachtige bergpassen, maar hou er rekening mee hou dat korte rondreizen in de Dolomieten meestal eindigen als een dagtocht.

De Marmolada met zijn top, Punta Penìa genaamd en een hoogte van 3.343 m, is de hoogste top van de Dolomieten,  UNESCO Werelderfgoed, en heeft dankzij zijn unieke kenmerken de bijnaam "Koningin van de Dolomieten"; de Marmolada is gelegen op de grens tussen de provincies Belluno (Veneto) en Trento (Trentino-Alto Adige), dat is tussen de Agordino en de Val di Fassa die het reliëf in het gebied van de Fedaia-pas.

La Marmolada heeft een eeuwige gletsjer, de grootste in de Dolomieten, tegenwoordig helaas snel op zijn retour (zoals vele anderen over de hele wereld); terwijl deze bron tegenwoordig wordt gezien als een bijna heilig goed dat moet worden bewaard. In het verleden mochten gasten zelfs in de zomer skiën op de Marmolada-gletsjer; Sinds enkele jaren is het gebied zomers volledig afgesloten om het kostbare ijs van de Marmolada te beschermen tegen smelten.

Punta Rocca 3.265m is het hoogste punt dat kan worden bereikt met de gondel vanaf Malga Ciapela.  In 3 stappen bereik je de top, wat ongetwijfeld een verbluffende reactie zal geven.

De Marmolada was ook een van de locaties van de Eerste Wereldoorlog, het conflict is te zien in het privé oorlogsmuseum Museo della Grande Guerra.
Tijdens de oorlog projecteerde de Oostenrijks-Hongaarse ingenieur Leo Handl een 12 km lange tunnel in de gletsjer, genaamd "Città di Ghiaccio" - Ice Town, om onderdak te bieden aan Oostenrijkse soldaten en hen te beschermen tegen vijanden en kou. In de tunnel waren er depots, keukens en slaapzalen. Helaas is er niets meer over van de tunnel, maar fascinerende verhalen en oude foto's.

De tentoonstelling van de Grote Oorlog 3000 M is gelegen op Punta Serauta (gemakkelijk bereikbaar via de eerste tot 2 etappes van de Marmolada kabelbaan van Malga Ciapela). De waardevolle tentoonstellingsruimte, volledig gerenoveerd in 2015 en vol met voorwerpen, getuigenissen en originele documenten, is gratis toegankelijk met de aanschaf van een liftkaart voor kabelbaan.
Vreselijk en bloedig was de Grote Oorlog op de Marmolada en in het algemeen op het hele Dolomietfront (de zogenaamde Gele Lijn); de Eerste Wereldoorlog was het eerste conflict dat bestreden werd in het hooggebergte, en een groot deel van de gevallenen aan beide kanten waren ook een gevolg van kou, lawines en bliksem en echte oorlogsacties.

De geboorte van de Marmolada-gletsjer volgens een legende.
Tijdens het feest van Onze Lieve Vrouw van de Sneeuw, dat is op 5 augustus en is een religieuze feestdag, was een oude vrouw bezig met hooien. Omdat deze speciale dag bedoeld was om te rusten en te bidden, ontving ze verschillende waarschuwingen van haar dorpsgenoten, maar ze ging door met haar werk. Als een straf, begon er continue stevig sneeuw te vallen, eindelijk toen de sneeuw het huis had afgedekt, stabiel en de oude vrouw stopte. Volgens de legende zit de vrouw nog steeds in de val en is de Marmolada-gletsjer geboren
vertelt hoe een oude vrouw bezig was met de werkgerelateerde hooien tijdens het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Sneeuw (5 augustus), hoewel het een religieuze feestdag was, die als zodanig rust en gebed en ondanks de ernstige verwijten van zijn dorpsgenoten voorschreef; om zijn arrogantie te straffen, begon de sneeuw overvloedig te dalen zonder ooit te stoppen, totdat het huis, de stallen en oude vrouw volledig bedekt waren, die zou daar nog steeds opgesloten zijn: de Marmolada-gletsjer werd geboren

Aan de voet van de Marmolada ligt Passo Fedaia (2.054 m) en hier vind je een kunstmatig meer genaamd Lago di Fedaia. Het kunstmatige meer strekt zich uit over ongeveer 2 km in oost-west richting tot de 57 m hoge dam, 622 m lang en 42 m dik aan de basis. Deze dam is filmlocatie geweest voor de film The Italian Job.

Je zult zeker een bezoek aan deze geweldige locatie leuk vinden en ik weet zeker dat je bezoek een paar uur zal duren door de schoonheid van de omgeving en het interessante museum.

Met vriendelijk reisgroet,
Hedy Talens
Reacties

Populaire posts van deze blog

Special: The Pale Mountains, a Ladinic Saga / De Bleke Bergen, een Ladinische Sage

La Terrazza delle Dolomiti - Het Terras van de Dolomieten

2018 Travel Tip 4 - The 3 WWW of Canada / De 3 WWW van Canada - Reistip 2018 Tip 4