Let’s Explore Schlern-Rosengarten / Sciliar-Catinaccio Nature Park

Schlern-Rosengarten / Sciliar-Catinaccio Nature Park stands for Beauty, Unparalleled Nature and Mountains.
-
Schlern-Rosengarten / Sciliar-Catinaccio Natuurpark staat voor Schoonheid, Ongeëvenaarde Natuur en Bergen.
Schlern-Rosengarten Nature Park

During this trip I did my best to find some new experiences and with Schlern-Rosengarten Nature Park I was able to do so. This beautiful area is a drive between 35-60 minutes depending on where you go and which route you take, but I will be more precise somewhat later in my Blog.

Basic Information:
The Schlern-Rosengarten / Sciliar-Catinaccio Nature Park, South Tyrol’s oldest nature park, was founded in 1974. This 7,291 hectare protected area is located in the western South Tyrol Dolomites. Schlern / Sciliar mountain is an impressive formation which, together with Santner and Euringer columns, counts as one of the major landmarks of South Tyrol. The Rosengarten / Catinaccio massif, with its countless columns, is also renowned beyond the borders of South Tyrol. One of the Rosengarten / Catinaccio massif’s peaks, known as Kesselkogel / Catinaccio d’Antermoia, rises to a height of 3,002 meters. The park also contains Seis / Siusi, Völs / Fié, Tiers / Tires and Tschamintal / Val Ciamin forests.

My first visit was to Völser Weiher & Huber Weiher;
Laghetto di Fiè/Völser Weiher lies at the foot of the Sciliar/Schlern mountain. Your allowed to swim or row a boat on the lake and therefore highly appreciated by many locals and visitors. It offers several food possibilities and has a children’s playground.
Somewhat above Völser Weiher you’ll find Huber Weiher.


Völser Weiher

The Huber Weiher is an artificial lake, which was created for irrigation and goat breeding. The pond is used for private fishing, but there is the possibility to buy a day pass to fish your own trout, char, or perch.

Huber Weiher

There is easy parking which will cost you € 3 but keep in mind in the high season it will be crowded here. If you want to combine swimming and hiking, there is a hike to the Tuffalm which will take about 50 mins over the road, so stroller friendly. There is also a shortcut through the forrest which is steeper and can be slippery when wet. If without children and stroller, I recommend to hike up through the forrest and down via the road when the weather is humid.
Tuffalm

The Huber Weiher impressed me more then the Völser Weiher.
From my base, Urtijëi, it’s only a 35 minute drive (21 km) and you will drive through Kastelruth und Seis am Schlern, especially Kastelruth gives a very cosy feeling.

My second day trip was to the base of the Rosengarten/Catinaccio Mountains;
These mountains are mostly famous because of there beautiful Alpine Glow during sunset. I took the road through Tiers and via Passo Nigra simply because I like high mountain passes. The 52 km drive will take about 60 minutes but the scenery is beautiful so enough to see along the way. The drive ends at the base station of a chairlift. This lift will bring you from 1.735m to 2.337m. Here you find 2 possibilities to have a drink or bite. 
1. Lauring’s Lounge direct at the chairlift and 2. Rifugio Coronelle / Kölner Hütt.  The only hike you would be able to do, is the hike back to the base station and will take 1.50u. The rest of the hikes are way longer and for the more experienced hiker.
The view is beautiful and give an awesome view of the Latimar Mountains.
The lift price for a round trip is € 13,00 and I can highly recommend this little adventure despite you are not able to really hike here.

Rosengarten Mountains

Saga about King Laurin’ Rosengarten.
Dwarf King Laurin lived with his people the Rosengarten Mountains in South Tyrol. They mined inside the mountain for crystals and precious ores. King Laurin had a beautiful rose garden of which he was very proud. 
In his possession he had a magic belt, which would give him the strength of 12 men and a cloak of invisibility
Only one thing he did not have was a wife, so when he heard that the King of the Adige was looking for a husband for his daughter Similde, he hoped he would be able to marry her.

The father of Similde organized a knight’s competition, everybody was invited but not King Laurin. He was angry and decided to go any with the protection of his cloak of invisibility. 
When he saw Similde he fell immediately in love and with no hesitation he kidnapped her. 
Her disappearance was noticed and the knights, under the leadership of Prince Dietrich of Bern, hurried to bring the princess back. When King Laurin saw them coming, he wrapped himself in the miracle belt, but the belt did not give enough strength and he hid under his cloak again.
The knights, however, recognized the movement of the roses, where he jumped around and finally they capture hem.

King Laurin felt betrayed by his rose garden and so he cursed him: 
No one should ever get him to see them again, either by day or by night. 
In his curse, however, he had forgotten the dusk. 
Therefore, his rose garden can bloom again and again at sunset - in the form of the famous Alpine-Glow, which is also called Enrosadüra in Italian.

Alpine-glow

Although it is no longer part of the Schlern-Rosengarten area, I would like to draw your attention to a special lake that is close to this last destination. A little earlier in my blog I mentioned the view of the Latimar mountains and these mountains are Lago di Carezza or Karersee. This incredibly beautiful lake is more than worth a visit.
I refer you for more information to two previously written blogs:


Lago di Carezza / Karersee

Enjoy exploring this beautiful area, I am absolutely convinced you will like it as much as I did.

Happy Travels,
Hedy Talens

You’ll find the Dutch translation below - Hieronder vind je de Nederlandse vertaling.

Tijdens deze reis heb ik mijn best gedaan om nieuwe ervaringen op te doen en met het Natuurpark Schlern-Rosengarten is me dat gelukt. Deze prachtige omgeving is een rit van 35-60 minuten, afhankelijk van waar je naartoe gaat en hoe je rijdt, maar ik zal later in mijn blog wat preciezer zijn.

Basis informatie:
Het Natuurpark Schlern-Rosengarten / Sciliar-Catinaccio, het oudste natuurpark van Zuid-Tirol, werd in 1974 gesticht. Dit beschermde natuurgebied van 7.291 hectare ligt in de westelijke Zuid-Tiroler Dolomieten. De berg Schlern / Sciliar is een indrukwekkende formatie die, samen met de kolommen van Santner en Euringer, geldt als een van de belangrijkste bezienswaardigheden van Zuid-Tirol. Het massief Rosengarten / Catinaccio, met zijn talloze zuilen, is ook bekend buiten de grenzen van Zuid-Tirol. Een van de toppen van de Rosengarten / Catinaccio-massieven, bekend als Kesselkogel / Catinaccio d'Antermoia, stijgt tot een hoogte van 3.002 meter. Het park bevat ook Seis / Siusi, Völs / Fié, Tiers / Tyres en Tschamintal / Val Ciamin-bossen.

Mijn eerste bezoek was aan Völser Weiher en Huber Weiher;
Völser Weiher / Laghetto di Fiè ligt aan de voet van de berg Sciliar / Schlern. Je mag hier zwemmen of een roeiboot het meer op en daarom zeer geliefd bij veel inwoners en bezoekers. Het biedt verschillende eetmogelijkheden en heeft een kinderspeelplaats.
Iets boven Völser Weiher ligt Huber Weiher.

De Huber Weiher is een kunstmatig meer, dat is aangelegd voor irrigatie en geitenfokkerij. De vijver wordt gebruikt voor privévissen, maar er is de mogelijkheid om een ​​dagkaart te kopen om op je eigen vis, zoals forel, zalmforel of baars te vangen.
Er is een goede parkeerplaats die € 3 kost, maar houd er rekening mee dat het in het hoogseizoen druk zal zijn. Mocht je zwemmen en wandelen willen combineren, is er een wandeling naar de Tuffalm die ongeveer 50 minuten in beslag neemt en is ook kinderwagen vriendelijk. Er is ook een kortere weg door het bos die steiler is en glad kan zijn als het weer vochtig is. 
Als je zonder kinderen en wandelwagen bent, raad ik aan om via het bos omhoog te gaan en omlaag te wandelen via de weg bij mindere weersomstandigheden.

De Huber Weiher maakte op mij meer indruk dan de Völser Weiher.
Vanaf mijn basis, Urtijëi, is het slechts 35 minuten rijden (21 km) en je komt door Kastelruth en Seis am Schlern, vooral Kastelruth geeft een heel gezellig gevoel.

Mijn tweede dagtocht was naar de basis van het Rosengarten / Catinaccio-gebergte;
Deze bergen zijn vooral beroemd vanwege hun prachtige Alpengloed tijdens zonsondergang. Ik heb de weg door Tiers en via Passo Nigra genomen, gewoon omdat ik van hoge bergpassen hou. De 52 km rijden duurt ongeveer 60 minuten, maar het landschap is prachtig dus genoeg om te zien onderweg. De rit eindigt bij het basisstation van een stoeltjeslift. Deze lift brengt je van 1.735m naar 2.337m. Hier vind je 2 mogelijkheden om een ​​hapje te eten. 1. Laurin’s Lounge direkt bij de lift en 2 Rifugio Coronelle / Kölner Hütte. De enige wandeling die je zou kunnen doen, is de wandeling terug naar het basisstation en duurt ongeveer 1.50u. De rest van de wandelingen zijn veel langer en voor de meer ervaren wandelaar.
Het uitzicht is prachtig en geeft een geweldig uitzicht op het Latimar-gebergte.
De liftprijs voor een retour is € 13,00 en ik kan dit kleine avontuur ten zeerste aanbevelen, ondanks dat je hier niet echt kunt wandelen.

Saga over Koning Laurin 'Rosengarten.
Dwerg Koning Laurin woonde met zijn mensen in de Rosengarten bergen in Zuid-Tirol. Ze hebben in de berg gedolven naar kristallen en kostbare ertsen. Koning Laurin had een prachtige rozentuin waarop hij heel trots was.
In zijn bezit had hij een magische gordel, die hem de kracht zou geven van 12 mannen en een mantel van onzichtbaarheid
Slechts één ding had hij niet en dat was een vrouw, dus toen hij hoorde dat de Koning van de Adige op zoek was naar een echtgenoot voor zijn dochter Similde, hoopte hij dat hij met haar zou kunnen trouwen.

De vader van Similde organiseerde een ridderwedstrijd, iedereen was uitgenodigd, maar niet Koning Laurin. Hij was boos en besloot om toch te gaan met de bescherming van zijn mantel van onzichtbaarheid.
Toen hij Similde zag, werd hij meteen verliefd en zonder aarzelen ontvoerde hij haar.
Haar verdwijning werd opgemerkt en de ridders, onder leiding van prins Dietrich van Bern, haastten zich om de prinses terug te brengen. Toen Koning Laurin hen zag aankomen, wikkelde hij zich in de magische gordel, maar de gordel gaf niet genoeg kracht en verstopte hij zich weer onder zijn mantel.
De ridders zagen echter de beweging van de rozen, waar hij rondsprong en uiteindelijk vingen ze hem.

Koning Laurin voelde zich verraden door zijn rozentuin en daarom vervloekte hij hem:
Niemand mocht hem ooit nog zien, zowel overdag als 's nachts.
In zijn vloek was hij echter de schemering vergeten.
Daarom kan zijn rozentuin steeds weer bloeien bij zonsondergang - in de vorm van de beroemde Alpengloed, die ook Enrosadüra in het Italiaans wordt genoemd.

Hoewel het niet langer deel uitmaakt van het Schlern-Rosengarten-gebied, wil ik uw aandacht vestigen op een speciaal meer dat dicht bij deze laatste bestemming ligt en in de Eggen-vallei ligt, op slechts 15 minuten rijden.
Iets eerder op mijn blog noemde ik het uitzicht op de bergen van Latimar en deze bergen zijn Lago di Carezza of Karersee. Dit ongelooflijk mooie meer is meer dan een bezoek waard.
Ik verwijs u voor meer informatie naar twee eerder geschreven blogs:

Ik wens je veel plezier bij het ontdekken van dit mooie gebied en weet zeker dat je net zo onder de indruk zult zijn als ik was.

Met vriendelijke reisgroet,
Hedy Talens

Reacties

Populaire posts van deze blog

Special: The Pale Mountains, a Ladinic Saga / De Bleke Bergen, een Ladinische Sage

La Terrazza delle Dolomiti - Het Terras van de Dolomieten

2018 Travel Tip 4 - The 3 WWW of Canada / De 3 WWW van Canada - Reistip 2018 Tip 4