Special: Den Ham & Estate Haarzuilens, Let’s Explore / Ridderhof Den Ham & Landgoed Haarzuilens, Op Ontdekking

Donjon Den Ham: An Iconic Landmark
-
Woontoren Den Ham: Een Iconisch Orientatiepunt.For years I cycle through Vleuten and I see the Hamtoren but due to the new bike path you see the Hamtoren in a different and more impressive way.
The Hamtoren is the remainder and I can say an impressive remainder of  Castle Den Ham in Vleuten in the Province of Utrecht.
In the Province of Utrecht there are many  Ridderhofsteden as they where called in the past. 
(See my blog about Kasteel Loenersloot and the explanation of Ridderhofsteden).

It is mentioned for the first time in 1325 and it is assumed that it was built around 1260 as a residential tower (donjon) and in the following centuries wings were built, until there was a castle with an area, about six times larger was the current Hamtoren.

A pen drawing from J. de Beijer: Castle Den Ham around 1750

It was strategically chosen at an inlet of the old Rijnloop because it was better defensible. With the tower the owner could exercise power on the environment.
The tower was often targeted in battles

1481: it was partially destroyed, then it was extended with, among others, a second tower.
1536: the States of Utrecht recognized it as a Ridderhofstad, the inhabitants were then allowed to
           the Knighthood.
1642: the gatehouse that gives access to Den Ham was rebuilt.
1711: the castle came into the possession of the Hacfort family in which it would remain until 1811.
1872: the castle decayed and was demolished, except for the tower. About 100 years later
           the tower was restored.
1943: temporary restoration was started
1963: a renewed attempt at restoration was successfully completed


The tower surrounded by water has one and a half meter thick brick walls of 27 meters high. On top of this a circuit was installed and the total height is approximately 35 meters. Inside it has six floors and a basement where medieval beam layers have been preserved.

Access to the castle grounds has an impressive gate.
The insignia of the castle is placed above the doorway. In the gate two stones carry the inscriptions "Anno" and "1642".


I say bike or walk along, in combination with Landgoed Haarzuilens, under the management of Natuurmonumenten, and Kasteel de Haar it is absolutely worth while to spend a day or couple of hours here.

With friendly travel greeting,

Hedy Talens

Hieronder bevindt zich de Nederlandse vertaling.

Al jaren fiets ik door Vleuten en zie ik de Hamtoren maar door het nieuwe fietspad zie je de Hamtoren op andere en indrukwekkendere manier.
De Hamtoren is het restant en ik mag wel zeggen een imponerend restant van kasteel Den Ham in het Utrechtse Vleuten. 
Van dit soort ridderhofsteden bevinden zich er veel in de provincie Utrecht. 
(Zie mijn blog over Kasteel Loenersloot).

Het wordt voor het eerst in 1325 genoemd en men gaat er vanuit dat het rond 1260 is gebouwd als woontoren (donjon) en in de volgende eeuwen vleugels werden gebouwd, totdat er een kasteel stond met een oppervlakte, die ongeveer zes keer groter was de huidige Hamtoren.

Het werd strategisch voor een inham van de oude Rijnloop gekozen omdat het daarmee beter verdedigbaar was. Met de toren kon de eigenaar macht uitoefenen op de omgeving.
De toren was dan ook vaak de inzet van strijd. 

1481: werd het gedeeltelijk verwoest, daarna werd het uitgebreid met onder meer een tweede toren. 
1536: erkende de Staten van Utrecht het als ridderhofstad, de bewoners werden dan tot de
          Ridderschap toegelaten. 
1642: werd het poortgebouw dat toegang geeft tot Den Ham verbouwd. 
1711: het kasteel kwam in het bezit van de familie Hacfort waarin het tot 1811 zou blijven.
1872: het kasteel raakt in verval en werd het, op de toren na, afgebroken. Zo'n 100 jaar later 
          werd de toren gerestaureerd. 
1943: een voorlopige restauratie werd gestart
1963: werd een hernieuwde poging tot restauratie met succes voltooid

De met water omgeven toren heeft anderhalve meter dikke bakstenen muren van zo'n 27 meter hoog. Bovenop is onder meer een omloop aangebracht en de totale hoogte bedraagt circa 35 meter. Binnenin telt het zes verdiepingen en een kelder waarbij middeleeuwse balklagen bewaard zijn gebleven.

De toegang tot het kasteelterrein heeft een indrukwekkende poort. 
Het wapen van het kasteel is boven de poortdoorgang aangebracht. In de poort zijn ook twee stenen ingemetseld met de inschriften "Anno" en "1642".

Ik zeg fiets of wandel er eens langs, in combinatie met Landgoed Haarzuilen, onder beheer van Natuurmonumenten, en Kasteel de Haar is het absoluut de moeite waard hier een dagje door te brengen. 

Met vriendelijke reisgroet,

Hedy Talens

Reacties

Populaire posts van deze blog

Special: The Pale Mountains, a Ladinic Saga / De Bleke Bergen, een Ladinische Sage

La Terrazza delle Dolomiti - Het Terras van de Dolomieten

2018 Travel Tip 4 - The 3 WWW of Canada / De 3 WWW van Canada - Reistip 2018 Tip 4