Special - Let's Explore: Timmelsjoch High Mountain Road / Timmelsjoch Hochalpenstraße


Timmelsjoch High Mountain Road Celebrates 50 years.
A Road You Should Drive when in the Area.

-

Timmelsjoch Hochalpenstraße Viert 50 jaar.
Een Weg die je Gereden moet hebben als je in de Buurt bent.


Hairpins at the Timmelsjoch High Mountain Road
Introduction
At the end of the Ötztal Valley lies the "Diamond of the Alps" or the skiing and hiking area Obergurgl-Hochgurgl.
Obergurgl (1.930 m) is at the end of the valley, in the summer and winter an excellent place for outdoor entertainment.
The Road to Hochgurgl (2.150 m) deflects, about 2 km before Obergurgl and is mainly a ski resort with almost only luxury hotels  which are, with an exception of a single one,  not open during the summer.
Summer it’s a heaven for motorcyclists, bikers and motorists, because the Essence of this BLOG starts here with the presence of The Timmelsjoch Hochalpenstraße.
This beautiful mountain pass celebrates its 50Ste Birthday in September.


The Timmelsjoch or as the Italian name states Passo Rombo, is a 2.509 metres high mountain pass on the border between Tyrol in Austria and South Tyrol in Italy.
The pass connects the Ötz Valley in Austria with the Passeier Valley In Italy and separates the Ötztal Alps from the Stubai Alps and is locked in between two three thousands high mountain, the Jochköpfl (3.141 m) in the Northeast and the Wurmkogl (3.082 m) in the southwest.
The pass has no real value for ongoing traffic compared to the Reschen Pass or the Brenner pass.
The name Timmels comes Presumably of the Latin Password “Tumulus" That Hill means.


History.
Already in the prehistory the first inhabitants moved from the southern Passeier valley to the Ötztal. Around 1320 a steep mountain trail for donkeys was constructed and formed an important trade route.
In 1897 the Tiroler Landtag decided (State Parliament Tirol) to develop a road over the Timmelsjoch but the construction had no priority. 
After closing the “Treaty of Saint-Germain” from 1919 the border between Austria and Italy was created over the top of the pass. And South Tyrol became officially Italian. 
The southern part of the Passeier Valley, up to two kilometres under the top, was already built in 1933 under the regime of Benito Mussolini. 
With the alliance between the “Asmogendheden” (Germany, Italy and Japan) in 1936, Mussolini and Hitler agreed to stop the work. 
After The Second World War the plan returned to create a road over the Timmelsjoch. 
The Austrian politician Edward Wallnöfer took the lead. 
Between 1955 and 1959 the road was built on the north side for a total construction of 28 million Schilling (Converted about 2 million European). 
On 7 July 1959 the road was completed, but it still took until September 15 1968 before the road was opened in both directions.

Current Situation.The Timmelsjoch High Mountain Road is usually open from the end of May until mid-October, between 07:00 and 20:00.
The opening and closing are weather depending, last year for example the road closed beginning November.
Since The road has a high percentage increase, the road not accessible to freight traffic BUT all the more loved by two and four-wheelers.
The Timmelsjoch is the highest border crossing of Austria.
Along the Timmelsjoch Hochalpenstraße you’ll find various informative architectural sculptures about nature, history, culture, society and economy of the region.
Near the Timmelsbachbrücke you'll find a Cube called “Smuggler”, It informs you of  the adventurous world of the smuggling of daredevil Ötztal Kraxentrager.
The "Pass Museum" underlines the cross-border nature of the “Timmelsjoch Experience”: the inside located Ice Cave" brings a tribute to the pioneers of the Hochalpenstraße.
At the village Hochgurgl toll is levied, a Part of the toll is paid to South Tyrol.
At Hochgurgl you’ll also find The Top Mount Crosspoint, a Motor Museum but here you also find a "Bridge" with a spectacular view and here you will find information about the landscape and its details.

Hopefully you will be able to drive this beautiful road as I can highly recommend it, but don’t forget to check the road conditions as that can change rapidly even in late spring or early autumn.

For questions or other remarks feel free to contact me.
Kind regards,
Hedy Talens
Reizenenmeer Blog
Reizenenmeer.com
Reizenenmeer Fotografie


De Nederlandse vertaling vind je hier onder.

Inleiding
Aan het einde van het Ötztal bevindt zich de “Diamant der Alpen” of te wel het ski- en wandelgebied Obergurgl-Hochgurgl.
Obergurgl (1.930m) ligt aan het einde van het dal en is zowel zomers als ’s winters een uitstekende plek voor buiten vertier.
De weg naar Hochgurgl (2.150m) buigt, een kleine 2 kilometer voor Obergurgl af en daar is alleen ’s winters het echte vertier. Een echte wintersportplaats met nagenoeg alleen maar luxehotels die op een enkeling na zomers niet open zijn.
Zomers is het hier wel “TOP” voor de motor-, fiets- en autorijder, want De Essentie van dit BLOG begint hier met de aanwezigheid van de Timmelsjoch Hochalpenstraße.
De prachtige bergpas viert in september van dit jaar zijn 50ste verjaardag.

De Timmelsjoch of zoals de Italiaanse naam luidt Passo Rombo, is een 2.509 meter hoge bergpas op de grens tussen het Oostenrijkse Tirol en het Italiaanse Zuid-Tirol.
De pas verbindt het Ötztal in Oostenrijk met het Passeiertal in Italië.  
De Timmelsjoch scheidt de Ötztaler Alpen van de Stubaier Alpen en ligt tussen twee drieduizenders, de Jochköpfl (3.141 m) in het noordoosten en de Wurmkogl (3.082 m) in het zuidwesten.
De pas heeft nagenoeg geen belang voor het doorgaande verkeer zoals de Reschenpas of de Brennerpas.
De naam Timmels komt vermoedelijk van het Latijnse woord “tumulus” dat heuvel betekent.

Geschiedenis.
Al in de prehistorie trokken vanuit het zuidelijk gelegen Passeierdal de eerste bewoners naar het Ötztal. Rond 1320 werd een steil bergpad voor pakezels aangelegd en vormde een toen belangrijke handelsroute.
In 1897 besloot de Tiroler Landtag (het parlement van de staat Tirol) tot de aanleg van een weg over de Timmelsjoch maar de aanleg had geen prioriteit.
Na het sluiten van het Verdrag van Saint-Germain uit 1919 kwam de grens tussen Oostenrijk en Italië over deze pas te lopen. Het huidige Zuid-Tirol werd hierbij officieel bij Italiaans.
Het zuidelijke gedeelte vanuit het Passeiertal, tot twee kilometer onder de top van de pas, was reeds vanaf 1933 gebouwd onder het bewind van Benito Mussolini.
Bij het sluiten van de alliantie tussen de asmogendheden in 1936 werd door Mussolini en Hitler besloten de werkzaamheden te stoppen.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam het plan weer op tafel om een weg aan te leggen over de Timmelsjoch. De Oostenrijkse politicus Eduard Wallnöfer nam daarbij het voortouw.
Tussen 1955 en 1959 werd de weg aan de noordzijde aangelegd voor een totale bouwsom van 28 miljoen schilling (omgerekend circa 2 miljoen euro).
Op 7 juli 1959 was de gehele weg aangelegd, maar het duurde nog tot 15 september 1968 voordat de weg in beide richtingen werd opengesteld.

Huidige situatie.
De Timmelsjoch Hochalpenstrasse is meestal open vanaf eind mei tot half oktober, tussen 7.00 en 20.00 uur.
De opening en sluiting zijn afhankelijk van het weer,  vorig jaar bijvoorbeeld ging de weg pas dicht begin november.
Aangezien de weg een behoorlijk stijgingspercentage heeft, is de weg niet toegankelijk voor vrachtverkeer maar des te meer geliefd bij twee- en vierwielers.
De Timmelsjoch is de hoogste grensovergang van Oostenrijk.
Langs de Timmelsjoch Hochalpenstraße informeren diverse architectonische sculpturen over de natuur, geschiedenis, cultuur, maatschappij en economie van de regio.
Nabij de Timmelsbachbrücke vind je een kubus genaamd “Schmuggler”, deze neemt je mee in de avontuurlijke wereld van de smokkel van waaghals Ötztal Kraxentrager.
Het "Pass Museum" onderstreept het grensoverschrijdende karakter van de “Timmelsjoch Ervaring”: de binnen gelegen “ijsgrot” brengt een eerbetoon aan de pioniers van de Hochalpenstraße.
Vanaf het dorp Hochgurgl wordt tol geheven, een deel van de tol wordt afgedragen aan Zuid-Tirol.
Bij Hochgurgl vind je ook het Top Mount Crosspoint, een Motor Museum maar hier is ook een “brug” met een spectaculair uitzicht, je vindt hier ook informatie over het landschap en zijn bijzonderheden.

Voor vragen of opmerking neem gerust contact met me op.
Met vriendelijke reisgroet,
Hedy Talens
Reizenenmeer Blog

Reacties

Populaire posts van deze blog

Special: The Pale Mountains, a Ladinic Saga / De Bleke Bergen, een Ladinische Sage

Special: Part 2 - Winter Tour Eastern Canada & the state of New York January / February 2018

2018 Travel Tip 4 - The 3 WWW of Canada / De 3 WWW van Canada - Reistip 2018 Tip 4