Special: In Honor of a Special Man, John Muir, a Man with a Vision/ Ter Ere van een Speciale Man, John Muir, een Man met een Visie

The Mountains are Calling & I Must Go. 
John Muir protector of Nature in the Sierra Nevada, California
-
John Muir Beschermer van de Natuur in the Sierra Nevada, Californië
John Muir, Protector of the Sierra Nevada / Photo Wikipedia

Tomorrow 21 April 1838,  180 years ago, a man with a heart for nature was born and due to this special man we are able to visit Yosemite National Park & Sequoia National Park.
Those who have been to California have heard the name of this special man, maybe because you have visited John Muir Wilderness or Muir Woods National Monument.

Being only a part of the full quote: “The mountains are calling & I must go & I will work on while I can, studying incessantly”, many know John Muir for the expression:

“The Mountains are Calling & I Must go”

Many, from all over the world, have used this quote to expresses their love for wilderness .

Yosemite Valley seen from Tunnel Viewpoint.

John Muir (Dunbar, Scottland April 21, 1838 – Los Angeles, December 14, 1914) also known as 
"John of the Mountains" and "Father of the National Parks" 
was an influential Scottish-American naturalist, author, environmental philosopher, glaciologist and early advocate for the preservation of wilderness in the United States and specifically the Sierra Nevada.
Muir was one of the founders of the Sierra Club, nowadays one of the largest nature conservation organizations in the United States. His activism led to the foundation of Yosemite National Park and Sequoia National Park in the Sierra Nevada.

Drive through Sequoia National Park's fallen "Tunnel Log" located along the Crescent Meadow Road in Giant Forest.

Some History

In March 1868 he arrived in San Francisco, from where he went inland to Yosemite Valley, a place that had been declared a protected nature area a few years earlier by President Lincoln. He was immediately greatly impressed by the natural beauty of Yosemite. He climbed the mountain peaks and explored nature in the area. Over the years his reputation grew as a guide among visitors to Yosemite, not only because of his knowledge of the environment, but also because of his great knowledge of nature and his talent for telling stories.
Muir held his own ideas about the geology of the environment. He believed, for example, that the Yosemite landscape was created by the action of glaciers during the last ice age. 
This was opposite to the then prevailing view of the California Geological Survey.
After Muir discovered a glacier in the Yosemite Valley area in 1871, and an earthquake in 1872 did not cause major subsidence of the earth, his ideas began to be accepted.

On September 30, 1890, U.S. Congress passed a bill that essentially followed recommendations that Muir had suggested to make it a National Park, but to Muir's dismay, the bill left Yosemite Valley under state control, as it had been since the 1860s.

In 1903, President Roosevelt visited Yosemite National Park, to be toured by Muir. 
Muir took the president on a trek through the park and convinced him of his ideas about nature management. Two years later Yosemite Valley and the Mariposa Grove of giant sequoias were added to the park.

California celebrates John Muir Day on April 21 each year. Muir was the first person honored with a California commemorative day when legislation signed in 1988 created John Muir Day, effective from 1989 onward.

Muir is one of three people so honored in California, along with Harvey Milk Day and Ronald Reagan Day. East Lothian in Scotland also celebrates John Muir day.
In honer of this great mind, many locations such as mountain peaks, roads, forest, campground carry the name of John Muir.

▲ Breidel Veill Fall, Yosemite Valley

Thanks to John Muir for giving us so much wilderness and beauty.

To those who have never been to Yosemite & Sequoia NP, I only can say, book a ticket, get in your car and with these beautiful National Parks.

With great spirit, 
Hedy Talens

Below you find the Dutch translation – Hieronder vind je de Nederlanse vertaling.

Morgen 21 april 1838,180 jaar geleden, werd een man met een hart voor de natuur geboren en dankzij deze speciale man zijn wij in staat om Yosemite National Park & Sequoia National Park te bezoeken.
Degene die Californië hebben bezocht, hebben meestal de naam van deze speciale man wel gehoord, misschien alleen omdat ze John Muir Wilderness of Muir Woods National Monument hebben bezocht.

Alhoewel slechts een deel van het volledige citaat: "De bergen roepen en ik moet gaan en ik zal werken zolang ik kan, onophoudelijk blijven studeren", kennen velen John Muir van de uitdrukking:

"De bergen roepen en ik moet gaan"

Velen, van over de hele wereld, hebben dit citaat gebruikt om hun liefde voor de bergen.  

John Muir (Dunbar, 21 april 1838 - Los Angelos, 14 december 1914) ook wel bekend als "John van de bergen" en "Vader van de nationale parken"
was een invloedrijk Schots-Amerikaans natuuronderzoeker, auteur, milieu-filosoof, glacioloog en vroege pleiter voor het behoud van de wildernis in de Verenigde Staten en met name de Sierra Nevada.
Muir was een van de oprichters van de Sierra Club, tegenwoordig een van de grootste natuurbeschermingsorganisaties in de Verenigde Staten. Zijn activisme leidde tot de oprichting van Yosemite National Park en Sequoia National Park in de Sierra Nevada.

Stukje Geschiedenis.
In maart 1868 arriveerde hij in San Francisco, vanwaar hij landinwaarts ging naar Yosemite Valley, een plek die president Lincoln een paar jaar eerder tot beschermd natuurgebied had verklaard. Hij was meteen enorm onder de indruk van de natuurlijke schoonheid van Yosemite. Hij beklom de bergtoppen en verkende de natuur in het gebied. 
Door de jaren heen groeide zijn reputatie als een gids onder de bezoekers van Yosemite, niet alleen vanwege zijn kennis van het milieu, maar ook vanwege zijn grote kennis van de natuur en zijn talent voor het vertellen van verhalen.

Muir hield zijn eigen ideeën over de geologie van de omgeving. Hij geloofde bijvoorbeeld dat het Yosemite-landschap was gecreëerd door de actie van gletsjers tijdens de laatste ijstijd.
Dit was tegengesteld aan de toen heersende opvatting van de California Geological Survey.
Nadat Muir in 1871 een gletsjer in het Yosemite-dal ontdekte en een aardbeving in 1872 geen grote verzakking van de aarde veroorzaakte, begon men zijn ideeën te accepteren.

Op 30 september 1890 nam het Amerikaanse Congres een wet aan, die de aanbevelingen opvolgde die Muir had voorgesteld om er een Nationaal Park van te maken, maar tot Muir's ontzetting liet het Congres Yosemite Valley onder staatscontrole, zoals het sinds de jaren 1860 was.

In 1903 bezocht president Roosevelt het Yosemite National Park samen met Muir.
Muir nam de president mee op een trektocht door het park en overtuigde hem van zijn ideeën over natuurbeheer. 
Twee jaar later werden de Yosemite Valley en de Mariposa Grove, thuis van gigantische sequoia's, aan het park toegevoegd.

Californië viert elk jaar John Muir Day op 21 april. Muir was de eerste persoon die werd geëerd met een Californische herdenkingsdag in 1988 en deze werd van kracht vanaf 1989.
Muir is een van de drie mensen die zo geëerd zijn in Californië, samen met Harvey Milk Day en Ronald Reagan Day. East Lothian in Schotland viert ook John Muir-dag.
In eer van deze grote geest dragen veel locaties zoals bergtoppen, wegen, bos, campings de naam van John Muir.

Dank aan John Muir voor het feit dat hij ons zoveel wildernis en schoonheid heeft gegeven.

Tegen degene die hier nog nooit zijn geweest, zeg ik boek een ticket en ga dit ongelovelijk mooi stukje natuur bekijken.

Met vriendelijke reisgroet
Hedy Talens
Reizenenmeer Blog
Reizenenmeer Fotografie
Reizenenmeer.com


Reacties

Populaire posts van deze blog

Special: The Pale Mountains, a Ladinic Saga / De Bleke Bergen, een Ladinische Sage

Special: Part 2 - Winter Tour Eastern Canada & the state of New York January / February 2018

2018 Travel Tip 4 - The 3 WWW of Canada / De 3 WWW van Canada - Reistip 2018 Tip 4