Halloween 31-10 vs Sint-Maarten 11-11 - Scary vs Sweet - Eng tov Lief


Griezelen Met Halloween & Kindergezang met Sint-Maarten
-

Shivering With Halloween & Childern Singing with Sint-MaartenHalloween, 31-10,  staat weer bijna voor de deur, de een vindt het prachtig de ander laat het koud en gaat voor het Sint-Maarten feest dat op 11-11 wordt gevierd.
Ondanks dat Halloween en het Sint-Maarten feest ander achtergronden hebben, hebben ze ook veel overeenkomsten. Zelfs is de link te leggen naar onze eigen Sinterklaas en de Krampus uit Oostenrijk en zelfs de Kerstman uit de Noordpool. (Over de overeenkomsten tussen deze 3 kom ik later dit jaar terug).

Maar de conclusie waar het bij beide op neerkomt is: SNOEP & PRET

Het ontstaan van Halloween
De naam "Halloween" is afgeleid van Hallow-e'en, oftewel All Hallows Eve (Allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen, 1 november. In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. De oogst was binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er even tijd voor een vrije dag, het Keltische Nieuwjaar of Samhain (uitspraak Saun, het Ierse woord voor de maand november).
Samhain was ook nog om een andere reden zeer bijzonder. De Kelten geloofden namelijk dat op die dag de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terug kwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar.
Op het eiland Groot-Brittannië werd Halloween vooral door de Kelten gevierd. De geesten die uit dode mensen op zouden rijzen, werden aangetrokken door voedsel voor hen neer te leggen voor de deuren. Om echter de boze geesten af te weren droegen de Kelten maskers. Toen de Romeinen Groot-Brittannië binnenvielen, vermengden ze de Keltische traditie met hun eigen tradities, die eind oktober natuurlijk de viering van de oogst betroffen en ook het eren van de doden.
In de negende eeuw van de huidige tijdrekening steekt een Europees christelijk gebruik de zee over en vermengt zich met het Halloween feest. Op Allerzielen - 2 november - gingen in lompen gehulde christenen in de dorpen rond en bedelden zielencake (brood met krenten). Voor elk brood beloofden ze een gebed te zeggen voor de dode verwanten van de schenker, om op die manier zijn bevrijding uit de tijdelijke straffen van het vagevuur te versnellen en zodoende zijn opname in de hemel te bespoedigen. Het "Trick or Treat" spelletje vindt wellicht daar zijn oorsprong.
In de Verenigde Staten maakt het feest vooral opgang in de tweede helft van de 19e eeuw, toen grote groepen Ierse en Schotse immigranten het land binnenkwamen. In de VS duikt dan de bekende Jack-O'-Lantern pompoen op (een pompoen waarin een eng gezicht wordt uitgesneden en daarin wordt dan een kaars gezet), die in de hele wereld wellicht het bekendste gezicht van Halloween is.Traditie:
Kinderen gaan griezelig verkleed langs de deuren. Het is namelijk wel de bedoeling ze je bang maken. En uiteraard verwachten ze dan een snoepje want dat hoort nu bij de traditie.
Huisen en tuinen worden versiert met pompoen, netten, spinnen etc om aan te geven dat de kinderen welkom zijn.
Voor volwassen worden er hele Halloween party's gehouden.
Verder gevierd in:
In Nederland en België wordt er steeds meer aandacht besteed aan het Halloween feest/Allerheiligenavond. Dit gebeurt meestal in de vorm van langs de deuren gaan en snoep ophalen en steeds meer door Halloween feesten en het versieren van huizen. Veel lagere scholen organiseren een zogenaamde trick-or-treat tocht, waarbij de kinderen (veelal onder begeleiding van oudere) verkleed langs de deuren gaan. De bedoeling is om diegene die opendoet een beetje bang te maken. Vaak heeft de bewoner dan snoep in huis, waaruit de kinderen kunnen kiezen. De huizen die deelnemen, zijn steeds meer herkenbaar door zichtbare Halloween versieringen.
Ook in Suriname en Duitsland wordt Halloween groot gevierd. In dit land is deze traditie uit de Verenigde Staten overgewaaid. Vooral onder de jeugd is Halloween populair.
Op het eiland Bonaire komen alle kinderen van een dorp of stad bij elkaar, maar in plaats van bij mensen langs de deuren te gaan, gaan ze bij winkels langs.


Ontstaan van Sint-Maartenfeest

Over het ontstaan van het Sint-Maarten feest zijn veel twijfels, zo wordt vaak teruggegrepen naar het Germaanse winterfeest maar ook kerkelijk zuiveringen zou een grondslag kunnen hebben.
Het feest wordt niet overal hetzelfde gevierd maar inmiddels niet alleen maar door doopgezinden.
Als bedelfeest was Sint-Maarten lange tijd een feest voor de armen. Rijke burgers zagen hun kinderen er liever niet aan mee doen. Pas in de jaren '20 en 30 van de 20e eeuw veranderde deze houding. Het Sint-Maarten werd toen juist gezien als een mooie, eigen traditie, die behouden moest worden.
11 november is ook de nationale dag van het Nederlandse deel van het eiland Sint Maarten, dat naar de heilige vernoemd is.

Traditie:
Het Sint-Maarten feest wordt op 11 november, of soms de avond ervoor, gevierd in sommige streken van Nederland, Vlaanderen, Noord-Frankrijk, sommige Duits- talige gebieden, Hongarije en op Sint Maarten.
Het is de naamdag van Martinus van Tours en wordt ook wel Sint-Martinus, Sinter Merte of Sinte-mette genoemd. De invulling die aan dit feest gegeven wordt verschilt van streek tot streek.

In Nederland komt de viering voor in delen van het land. In Utrecht, waar Sint-Maarten de schutspatroon van is, is een Sint-Maartens Beraad opgericht om Utrecht als Sint Maarten stad te promoten.
Niet in iedere streek lijkt de traditie even sterk te leven; in Limburg, Noord-Holland en
Groningen werd in vastgesteld, dat in deze provincies de Sint-Maarten viering nog vrij actueel was. In de provincies Friesland, Drenthe en Noord-Brabant bleek een vermeerdering van vieringen te zijn waargenomen. In mindere mate wordt Sint-Maarten gevierd in Zuid-Holland en Zeeland en in delen van Overijssel, Flevoland en Gelderland.

Het Sint-Maarten feest komt pas weer voor sinds eind 20ste eeuw in de buitenwijken van Amsterdam, dit onder invloed van omliggende gemeenten in de meer agrarische gebieden. Aan het begin van de 21e eeuw verschenen aan de welgestelde Amsterdamse grachten de eerste lampionnen.

En dan de vergelijking met Halloween:
Aan de overkant van 't IJ, in Amsterdam-Noord, werd tot na de Tweede Wereldoorlog 'Sinteremaarten' gevierd met een tot lampion uitgesneden koolraap, suikerbiet of voederbiet, overeenkomstig de Duitse Rübengeistern; raapgeesten, of de oorspronkelijke Ierse Jack-O'-Lantern, onderdeel van de oeroude tradities van dankfeesten voor Licht, Warmte, Gewas en Oogst. Inmiddels is het Sint-Maartenlopen in vrijwel geheel Amsterdam een levende traditie

Verder gevierd in:
In België leeft de traditie met name sterk in veel plaatsen in West-Vlaanderen.
In Belgisch-Limburg vindt men tradities die lijken op die in Nederlands-Limburg, maar ze zijn daar minder actueel dan in Nederland.

Ook in Noord-Frankrijk, in Frans-Vlaanderen en Zwitserland wordt Sint-Maarten (Saint Martin) gevierd.

In delen van Oostenrijk en Duitsland wordt traditie getrouw gans gegeten de zogenaamde: Martinigansessen of Martinsgansessen.

In delen van Duitsland, Oostenrijk en Zuid-Tirol kent men ook het Sint-Maarten-lopen. Men gaat dan met lantaarns door de straten, vaak begeleid door iemand die met een rode mantel om, als Romeins soldaat verkleed is en op een schimmel zit. Deze man stelt Sint-Maarten voor. (Sinterklaas?).Men noemt dit de Martinsritt. De kinderen zingen liederen en als afsluiting is er een kampvuur dat Martinsfeuer genoemd wordt.


#halloween #sintmaartenfeest #jackolatern #tradition

Reacties

Populaire posts van deze blog

Special: The Pale Mountains, a Ladinic Saga / De Bleke Bergen, een Ladinische Sage

Special: Part 2 - Winter Tour Eastern Canada & the state of New York January / February 2018

2018 Travel Tip 4 - The 3 WWW of Canada / De 3 WWW van Canada - Reistip 2018 Tip 4